Vastuullisuus Notkialla – ihmisille ja ympäristölle viisaita valintoja

Notkialla vastuullisuus on osa strategiaamme ja näkyy myös yrityskulttuurissamme ja tavassamme toimia. Meille vastuullisuus tarkoittaa sitä, että otamme huomioon sosiaaliset, ympäristölliset ja eettiset näkökulmat liiketoimintapäätöksissämme. Valitsemiemme teemojen ja toimenpiteiden tarkoituksena on minimoida negatiiviset vaikutukset ympäristöön, yhteiskuntaan ja sidosryhmiin, ja samalla lisätä positiivisia vaikutuksia näillä osa-alueilla. Konkreettisina tekoina keskitymme ympäristöystävällisten toimintatapojen edistämiseen, työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtimiseen, eettisten liiketoimintakäytäntöjen noudattamiseen sekä läpinäkyvyyteen ja vastuulliseen viestintään.

Notkialaiset palaverissa

#1 Ihmiset ja työelämä

Meillä työskentelevät ihmiset ovat suurin voimavaramme. Haluamme olla työpaikka, jossa voidaan hyvin ja työelämän ja muun elämän tasapaino on mahdollinen. Edistämme tasa-arvoa, monimuotoisuutta ja osallistavaa yrityskulttuuria. Konkreettisena mittarina Notkialla toimii esimerkiksi henkilöstötyytyväisyyskysely GPTW, jossa tulokset ovat olleet erinomaiset sekä marraskuussa -22 että marraskuussa -23. Meillä ketään ei syrjitä iän, terveydentilan, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, etnisen taustan tai muun perusteen takia.

Notkialaiset voivat tehdä etätöitä kesämökiltä tai vaikkapa reissupakusta, työn tekemisen paikalla ei ole väliä, kunhan projektit etenevät. Meillä kannetaan huolta työntekijöiden hyvinvoinnista muistuttelemalla tauoista, välipaloista sekä säännöllisestä liikunnasta ja antamalla etuja, jotka tukevat jaksamista.

#2 Ympäristö ja ilmasto

Toimimme ilmastonmuutosta vastaan. Huolehdimme kulutustapojemme kestävyydestä ja edistämme kiertotaloutta. Sitoudumme kasvattamaan notkialaisten tietoisuutta ympäristöön liittyvistä asioista. Huomioimme ympäristö- ja ilmastovaikutukset toimissamme ja kannustamme notkialaisia kestäviin valintoihin omassa arjessaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Notkian toimistolla kierrätys on kunnossa, emme matkusta tarpeettomasti, teemme ekologisia ja kestäviä valintoja yrityksen hankinnoissa ja henkilöstölle jaamme tietoa ja vinkkejä kestävistä valinnoista ja siitä, miten pienilläkin ekoteoilla voi olla suuri vaikutus. Yrityslahjoiksi valitsemme joko ei-aineellisia tai Suomessa vastuullisesti tuotettuja tavaroita. Etätyömahdollisuutta olemme viime vuosina tarjonneet Suomessa mökkeillen ulkomaan etätyökämppien sijaan.

Jarkko Rintaluoma

#3 Yhteiskunta ja talous

Haluamme luoda työpaikkoja, kasvaa vastuullisesti ja huolehtia yhteiskuntavelvoitteistamme. Teemme hyväntekeväisyyttä ja kannustamme kaikkia notkialaisia tekemään hyvää. Teemme kestävää ja vastuullista liiketoimintaa ja kerromme siitä sidosryhmille avoimesti ja läpinäkyvästi.

Notkialaiset saavat käyttää työaikaa tehdäkseen hyväntekeväisyyttä ja notkialaisia onkin näkynyt mm. Helsinki Mission, useamman palvelutalon sekä SPR:n apuna. Vuosittain Notkia lahjoittaa työn lisäksi myös rahaa ja notkialaiset saavat itse valita näiden lahjoitusten kohteet. Lisäksi osallistumme yhdessä mm. roskienkeräystempauksiin ja vastaaviin tapahtumiin.

Anne Talvitie

Anne Talvitie

vanhempi projektipäällikkö
anne.talvitie@notkiait.fi
+358 504876669

Blogista poimittua:

Esittelyssä Juha Siukonen – Järjestelmällisyys ja säännönmukaisuus auttavat pitämään langat käsissä!

Juha on projekteissa tavoitehakuinen ja osaa vaatia sekä projektitiimiltä tuloksia että johdolta tavoitelinjaukset ja pääsääntöisesti hommat ovatkin edenneet aikuisten kesken puhumalla kokonaan ilman piiskaamista. Sen lisäksi, että projektipäällikkö katsoo, että asiat etenevät, on yksi tärkeä rooli Juhan mukaan myös tiimin suojaaminen projektiin kuulumattomilta muutoksilta eli työrauhan turvaaminen.

Projektipäällikkötyön ostaminen palveluna

Yksi tapa saada projektit kunnialla maaliin, on hankkia ulkopuolinen projektipäällikkö johtamaan niitä. Siksi olemme pohtineet puolestasi, mitä hyötyjä voi odottaa saavansa oman yrityksen ulkopuolelta ostetulta projektipäälliköltä.

Työn merkityksellisyys ja vaikuttavuus

Työ voi olla merkityksellistä, vaikka siihen ei suhtautuisi intohimoisesti. Riittää, että työhön sisältyy pieniä merkityksellisiä hetkiä ja suhtautuu siihen positiivisella asenteella. Merkityksellistä työtä ei voi määritellä yksiselitteisesti, koska jokainen kokee sen eri tavalla.

Notkian Kulttuurikirjanen

”Kulttuuri ei synny itsestään vaan sitä tulee johtaa” on joku viisas joskus sanonut ja siitä se ajatus sitten lähti, nimittäin Notkian ihka oman Kulttuurikirjasen kirjoittamiseen.

Halusimme koota kirjaseen ajatuksia siitä mitä asioita meillä arvostetaan, millainen kulttuurimme on ja minkälaiset työntekijät meillä yleensä viihtyvät.