Tietosuojaseloste

Notkia IT Oy pitää yllä erilaisia rekistereitä asiakkaista, uutiskirjeen tilaajista, työnhakijoista ja yhteistyökumppaneista.

Pyrimme pitämään rekisterit helposti hallinnoitavina, joten keräämme vain sitä tietoa, mikä on meille oleellista. Meitä kiinnostaa tieto henkilön asemasta yrityksessä, mutta emme ole kiinnostuneita siviilisäädystä tai muusta henkilökohtaisesta asiasta.

1. Rekisterinpitäjä

Notkia IT Oy
Perttiläntie 68
61500 ISOKYRÖ

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Sampo Viljanmaa
0400224228
sampo.viljanmaa@notkiait.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisterin tarkoituksena on asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi. Asiakkaiksi luemme nykyiset sopimusasiakkaat, potentiaaliset asiakkaat ja uutiskirjeen tilaajat.

Työnhakijoiden ja yhteistyökumppaneiden rekisterin tarkoituksena on työllistäminen ja liiketoiminnan kehitys.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus tai asiakassuhde.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteriin tallennetaan yrityksen perustiedot, yhteyshenkilön nimi, titteli ja yhteystiedot. Historiatietoa yhteydenpidosta, esim. tieto milloin viimeksi oltu yhteydessä ja millä tavalla.

Työnhakijarekisteriin tallennetaan hakijanyhteystiedot, ansioluettelo, osaamisalueet, kiinnostuksen kohteet ja historiatietoa yhteydenpidosta.

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, asiakkuuden tai yhteistyön kehittämiseksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

9. Evästeiden (cookies) käyttö

Keräämme tietoa myös verkkosivuvierailijoiden käyttäytymisestä siihen tarkoitetuilla työkaluilla, kuten Google Analyticsillä. Näiden tietojen avulla voimme kehittää verkkosivustoamme ja pystymme tarjoamaan verkkosivukävijöille laadukasta sisältöä ja oikein kohdennettua markkinointia. Pääosa verkkosivustomme käyttöön liittyvistä automaattisesti kerättävistä tiedoista tallentuu vain väliaikaisesti. Voit estää evästeisiin perustuvan automaattisen tietojen keräämisen kytkemällä evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista.

Evästeseloste

10. Rekisterin suojaus

Tietoja säilytetään sähköisesti palveluntarjoajamme palvelimilla. Palvelimet on suojattu ja pääsy niihin on vain määritellyillä henkilöillä. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

11. Automaattinen päätöksenteko

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna yrityksen osoitteeseen. Kuoressa tulee olla merkintä: Henkilötietojen tarkastuspyyntö.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

Meillä on tilaa IT-osaajille