Notkia tuo työelämän kokemusta projektinhallinnan koulutuksiin

Kun kaikkien oppikirjojen mukaan koostettu tuhti projektisuunnitelma on valmis, on projektikin puoliksi tehty. Tässä se nyt on! Näin projekti tulee etenemään. Vai tuleeko sittenkään?

Luultavasti ei, koska harvoin projektit etenevät täsmälleen suunnitelmien mukaisesti. Kärjistäen voisi jopa sanoa, että suunnitelma kertoo sen, miten projekti ei ainakaan tule etenemään. Tämän opin yhdellä projektinhallintakurssilla jo vuosia sitten.

Kärjistäen voisi jopa sanoa, että suunnitelma kertoo sen, miten projekti ei ainakaan tule etenemään.

Projektinhallintaa ei opi pelkästään kirjoja lukemalla, vaan käytännön kokemuksen merkitys on suuri. Siksi on tärkeää, että työelämän kokemusta suodatetaan mahdollisimman paljon mukaan projektinhallinnan koulutuksiin.

Case-esimerkit auttavat ymmärtämään ja muistamaan

Päätyönäni toimin vanhempana projektipäällikkönä Notkia IT:llä. Tämän lisäksi koulutan Tieturilla projektityön perusteita projektitiimin jäsenille ja keskeisiä projektitaitoja projektipäälliköille. Kurssit ovat tiiviitä paketteja, joissa käydään keskeiset projektinhallinnan alueet läpi.

Useimmat osallistujista toimivat jo projektipäällikköinä tai ovat muulla tavalla projektitoiminnassa mukana. Monelle motivaatio osallistua kurssille tulee siitä, että he haluavat saada vahvistusta ja teoreettista taustaa sille, miten on jo käytännössä toimittu.

Erilaiset projektikokemukset, hyvät ja huonot sellaiset, ovat väriläiskiä, joilla voi täydentää ja elävöittää koulutuksen sisältöä.

Jotta koulutuspäivästä saa mahdollisimman hyödyllisen ja kiinnostavan kaikille osallistujille, hyödynnän työelämässä kertyneitä kokemuksia. Erilaiset projektikokemukset, hyvät ja huonot sellaiset, ovat väriläiskiä, joilla voi täydentää ja elävöittää koulutuksen sisältöä.

Oikeastaan jokaiseen koulutuksen aihepiiriin pystyy keksimään jonkin case-esimerkin. Mitä enemmän työelämän kokemusta löytyy, sitä enemmän sitä pystyy suodattamaan mukaan koulutukseen. Oikeat käytännön esimerkit auttavat osallistujia ennen kaikkea ymmärtämään ja muistamaan.

Mika Mantere

Harjoitustehtävillä kannustetaan osallistujia jakamaan omia oppejaan

Koulutuspäivään on varattu aikaa myös sille, että osallistujat pääsevät jakamaan omia työelämän kokemuksia toistensa kanssa. Jokaisessa koulutuksessa osallistujat tekevät harjoitustehtäviä, joissa omaa referenssiprojektia pohditaan tehtävänannon mukaisesti. Tällaisia harjoitustehtäviä saattaa koulutukseen sisältyä useitakin ja niitä puretaan pienryhmissä ja kaikkien osallistujien kesken.

Sen lisäksi, että harjoitustehtävät voivat herättää opettavaista keskustelua, ne ovat oivia mahdollisuuksia päästä jakamaan omia kokemuksia ja saada uutta näkökulmaa itseä mietityttäviin asioihin. Pienessä ryhmässä osallistujien projekteja voidaan pohtia syvemminkin. Suuremmassa ryhmässä on taas mahdollisuus kuulla ajatuksia hyvinkin monimuotoiselta asiantuntijaryhmältä.

Sen lisäksi, että harjoitustehtävät voivat herättää opettavaista keskustelua, ne ovat oivia mahdollisuuksia päästä jakamaan omia kokemuksia ja saada uutta näkökulmaa itseä mietityttäviin asioihin.

Koulutukseen osallistujat ovat monesti eri toimialoilta ja erilaisten projektien kirjokin on runsas. Toisaalta koulutettavien kokemustaso voi vaihdella paljonkin. Joku voi parhaillaan johtaa ensimmäistä projektiaan, toinen taas on tehnyt projektipäällikön töitä pitkäänkin.

Käytännön esimerkit ovat keinoja saada uusia näkökulmia ja työkaluja kokeneillekin tekijöille. On hyödyllistä kuulla parhaita käytäntöjä ja peukalosääntöjä. Mikä voi toimia tietyssä tilanteessa, mikä ei välttämättä toimi, mitä ei missään nimessä kannata tehdä? Esimerkiksi älä koskaan suunnittele projektia ylitöiden varaan. Jokainen projekti on omanlaisensa kokonaisuus, jossa projektipäällikkö pääsee soveltamaan ja oppimaan lisää.

Projektipäälliköt ovat kokoontuneet pöydän ääreen.

Käytännön kokemus auttaa reagoimaan projektin muutoksiin

Projekteissa sattuu ja tapahtuu. Kokeneenkaan projektipäällikön työkalupakista ei löydy kristallipalloa, jolla pystyisi tulevat tapahtumat ennustamaan, vaan tarvitaan kykyä soveltaa projektinhallinnan oppeja.

Mitä enemmän on sidosryhmiä ja hallittavaa, sitä enemmän on myös muuttuvia asioita. Osaan on voitu varautua etukäteen esimerkiksi riskinhallinnan keinoin, mutta usein vastaan tulee myös yllätyksiä. Esimerkiksi toimittajan aikataulu pettää tai organisaation prioriteetit muuttuvat. Projektisuunnitelmaa on muutettava ja yllätyksiin on reagoitava.

Projektinhallinnan perusosaaminen ja teoreettinen viitekehys auttavat projektipäällikköä mukautumaan muutoksiin, mutta suurilta osin tällainen kyvykkyys rakentuu myös käytännön kokemuksen kautta.

Projektinhallinnan perusosaaminen ja teoreettinen viitekehys auttavat projektipäällikköä mukautumaan muutoksiin, mutta suurilta osin tällainen kyvykkyys rakentuu myös käytännön kokemuksen kautta. Siksi projektipäällikön työkalupakista olisi hyvä löytyä tietoa parhaista projektikäytännöistä ja kokemuksia epäonnistuneista ja onnistuneista projekteista. Näitä oppii tekemällä projekteja, mutta käytännön tietämystä voi kerryttää myös osallistumalla projektinhallinnan kursseille.

Notkia IT tekee koulutusyhteistyötä Tieturin kanssa, ja tämä kirjoitus on alunperin julkaistu heidän blogissaan.

Mietitkö, onko ulkoisesta projektipäälliköstä hyötyä, tutustu ostamisen hyödyistä kertovaan blogitekstiin  tai tutustu it-projektinhallintapalveluihimme.

Voit myös ladata ilmaisen oppaan projektipäällikkötyön ostamisen hyödyistä täältä.

Mika Mantere

Mika Mantere

vanhempi projektipäällikkö

Blogista poimittua:

Työn merkityksellisyys ja vaikuttavuus

Työ voi olla merkityksellistä, vaikka siihen ei suhtautuisi intohimoisesti. Riittää, että työhön sisältyy pieniä merkityksellisiä hetkiä ja suhtautuu siihen positiivisella asenteella. Merkityksellistä työtä ei voi määritellä yksiselitteisesti, koska jokainen kokee sen eri tavalla.

Notkian Kulttuurikirjanen

”Kulttuuri ei synny itsestään vaan sitä tulee johtaa” on joku viisas joskus sanonut ja siitä se ajatus sitten lähti, nimittäin Notkian ihka oman Kulttuurikirjasen kirjoittamiseen.

Halusimme koota kirjaseen ajatuksia siitä mitä asioita meillä arvostetaan, millainen kulttuurimme on ja minkälaiset työntekijät meillä yleensä viihtyvät.

Hiihtolomaviikko etätyömökillä

Kiitos Notkia IT! Tämä ajatus tuli mieleen ensimmäisenä iltana Vuokattiin saapumisen jälkeen, kun tavarat oli purettu autosta ja lihakset, sekä mieli rentoutettu saunassa. Edessä mukava viikko etätyömökillä, tällä kertaa kokonaan lomaillen.

Meidän Notkia IT

  • Projektipäälliköt
  • Tekniset asiantuntijat
  • Suunnittelu ja konsultointi