Projektipäällikkötyön ostaminen palveluna

Millaisia hyötyjä asiakas voi odottaa saavansa?

Ehkä juuri sinä olet tuskaillut kehitysprojektiesi kanssa, jotka jäävät kesken tai eivät valmistu koskaan. Teillä ei ole omia projektipäälliköitä tai projekteja on vain kertakaikkiaan liikaa. Puutteellisen resursoinnin tai osaamisen vuoksi projektit jäävät kesken tai ne eivät pääse edes kunnolla alkamaan.

Yksi tapa saada projektit kunnialla maalin, on hankkia ulkopuolinen projektipäällikkö johtamaan niitä. Siksi on aiheellista miettiä, mitä hyötyjä voi aidosti odottaa saavansa yrityksen ulkopuolelta ostetulta projektipäälliköltä.

Ammattiprojektipäällikkö on motivoitunut osaaja

Projektitoimistossa työskentelevä projektipäällikkö on motivoitunut toimimaan tehtävässään. Projektin johtaminen on hänen valitsemansa työnsä ja sen hän varmasti osaa. Tärkeimpänä ammattitaitona tulisi pitää sitä, että projektipäällikkö osaa ohjata projektia ja ihmisiä saavuttamaan tavoitteet, jotka johto projektille on asettanut.

Projektiammattilaiset ovat lähes poikkeuksetta suorittaneet ainakin jonkin alansa arvostetun sertifioinnin ja he osaavat sujuvasti soveltaa erilaisia projektimalleja. Heille on kertynyt kokemusta useilta eri toimialoilta, kuten myös tekniikasta ainakin pintapuolisesti. Saat projektiisi varmasti ajankohtaista näkemystä ulkopuolisin silmin.

Parhaan hyödyn saat kompleksisissa, teille ainutkertaisissa kehitysprojekteissa

Projektin sisältö vaikuttaa, kannattaako tehtävään valita ulkoinen vai sisäinen projektipäällikkö.

Ainutlaatuiseen tai kertaluontoiseen projektiin, jossa on tiukka aikataulu, suositellaan käytettäväksi ulkoista projektipäällikköä. Esimerkkeinä tällaisista ovat erilaiset käyttöönottoprojektit, toiminnan kehitys- ja muutosprojektit tai liikkeenluovutusprojektit.

Myös tilanteissa, joissa projektin luonne vaatii vahvaa ammattiosaamista ja -taitoa ohjata kompleksisia projekteja, on suositeltavaa käyttää ulkoista projektipäällikköä. Usein nämä ovat monitoimittajaympäristössä toteutettavia työmääriltään laajoja kokonaisuuksia, missä on myös yrityksen toiminnalle kriittisiä ominaisuuksia.

Kun kyseessä on normaali tuote- tai palvelutoimitusprojekti asiakkaalle, on tarkoituksenmukaisempaa käyttää omaa sisäistä projektipäällikköä. Yritykselle on valmiiksi suunniteltu toimintamallit, mitä tulee noudattaa ja tiimit ovat koulutettu tehtäviinsä. Ainoastaan poikkeustapauksissa, jos tarvitaan lyhyellä aikavälillä lisäkäsipareja hoitamaan palvelujen toimittamista, kannattaa tarkistaa mahdollisuudet saada apua ulkopuolelta.

Projektinhallinta ostettuna palveluna tuo kustannussäästöjä

Vaikka palvelusta joutuu maksamaan, kokonaisuuden kannalta ulkoa ostettu projektipäällikkö tuo kustannussäästöjä. Projektinhallintapalvelusta maksetaan se, mitä on sovittu. Muita sivukuluja ei tarvitse kustantaa, jolloin projektinhallinnan kulu on helppo budjetoida ja se rasittaa yritystä vain projektin ajan.

Projektinhallinnan kustannus tuo myös auktoriteettia projektin johtamiseen, mikä näkyy kustannussäästöinä. Ulkoa ostettuun projektipäällikköön suhtaudutaan piirun verran vakavammin, kuin sisäiseen projektipäällikköön. Ulkopuolinen tuo ryhtiä toimintaan ja projekti saadaan varmemmin maaliin aikataulussa.

Ulkoa ostettu projektipäällikkö on sitoutunut tekemään projektin kunnialla maaliin

Palveluliiketoiminnassa menestyminen perustuu hyviin referensseihin ja asiakaskokemuksiin. Projektinhallinnan palvelua toimittava projektipäällikkö haluaa saada teidänkin projektistanne hyvän maininnan omaan projektiportfolioonsa. Hän on sitoutunut täysillä viemään projektin kunnialla maaliin eikä hänellä ole velvollisuutta osallistua organisaation linjatyöhön, kuten yrityksen omilla asiantuntijoilla yleensä on.

Ulkoa ostettu projektipäällikkö varmistaa projektin onnistumista omalla osaamisellaan ja sitoutumisellaan. Pelkästään se, että projekti pysyy aikataulussa, tarkoittaa kustannussäästöjä yritykselle. Omat resurssit kannattaa allokoida oman liiketoiminnan kannalta kriittisiin asioihin. Anna ulkoa ostetun projektipäällikön auttaa sisäisissä kehitysprojekteissa.

Yhteenveto hyödyistä

 1. Motivoitunut projektinhallinnan ammattilainen johtaa projektiasi.
 2. Projektinhallinnan osaaminen on vahvistettu yleensä sertifikaatilla.
 3. Ulkoa ostettu projektipäällikkö tuo teille monipuolista kokemusta erilaisista projekteista, ympäristöistä ja tiimeistä.
 4. Voit odottaa saavasi johtamistaitoja erityisesti kompleksisiin, hajautettuihin sekä monitoimittajaprojekteihin.
 5. Ulkoa ostettu projektipäällikkö tuo tyypillisesti kustannussäästöjä organisaatiolle.
 6. Ammattiprojektipäällikkö tuo ryhdikästä ja ammattimaista projektitekemistä organisaatioon. Ehkäpä toimintatavat jalkautuvat organisaatiossa laajemmallekin?
 7. Organisaation omat resurssit jäävät liiketoiminnan käyttöön.
 8. Ammattiprojektipäällikkö sitoutuu projektinjohtamiseen täysin.

Oletko samaa mieltä hyödyistä?

Jos pohdit, soveltuuko ulkoinen projektipäällikkö mukaan teidän toimintaanne, saatat hyötyä lataamalla Meillekö projektipäällikkö -oppaamme. Apua suunnitteluun löytyy myös projektipäällikkötyön ostamisen tarkastuslistasta.

IT-projektinhallintapalveluistamme voit lukea lisää täältä.

 

Tiina Rättö

Tiina Rättö

toimitusjohtaja

Blogista poimittua:

Karrin matka kesätyöläisestä Efecte-osaajaksi

Karrin matka kesätyöläisestä Efecte-osaajaksi Olen Karri Kesseli - Notkian nuorin työntekijä. Aloitin Notkialla kesätöissä vuonna 2021 ja siitä eteenpäin olen tehnyt tuntityötä opiskelujen ohella ja kesät ollut kokoaikaisesti töissä. Opiskelen tällä hetkellä...

Esittelyssä projektipäällikkö Tero Tamminen

IT-projektipäällikkö Tero pitää Notkiaa nimensä veroisena   IT-projektipäällikkö Tero Tamminen ja Notkia löysivät toisensa syksyllä 2022 Notkian työpaikkailmoituksen kautta. Tero oli jo jonkin aikaa katsellut uusia paikkoja, kun kiinnostus projektitöiden pariin...

Meidän Notkia IT

 • Projektipäälliköt
 • Tekniset asiantuntijat
 • Suunnittelu ja konsultointi
[Sassy_Social_Share type="floating" top="200"]