Karrin matka kesätyöläisestä Efecte-osaajaksi

Olen Karri Kesseli – Notkian nuorin työntekijä. Aloitin Notkialla kesätöissä vuonna 2021 ja siitä eteenpäin olen tehnyt tuntityötä opiskelujen ohella ja kesät ollut kokoaikaisesti töissä.

Opiskelen tällä hetkellä Tietotekniikan Insinööriksi Tampereen ammattikorkeakoulussa. Tavoitteenani on valmistua vuonna 2024. 

Notkialaiset projektipalaverissa

Efecte-työssä ongelmanratkaisu on palkitsevaa 

Näiden muutaman vuoden aikana Notkia on leiponut minusta Efecte-asiantuntijan. Olen ollut ennen Notkiaa IT-tuessa töissä ja siellä jo pääsin käyttämään Efecteä. Tämä osaaminen yhdistettynä Tietotekniikan insinööriopintoihin tarjosi minulle hieman pohjaa nykyiseen työhöni, mutta voi sanoa, että varsinaisen Efecte-asiantuntijan minusta tekivät Notkian mentorointi ja Efecten koulutukset.  

Työssäni ratkon asiakkaiden järjestelmien ongelmia ja autan asiakkaita järjestelmien käyttöönotoissa ja jatkokehittämisessä. Paljon on mahtunut pariin vuoteen, aina pitkistä ja laajoista täysin räätälöidyistä ratkaisuista nopeisiin fiksauksiin.

Lisäksi autan Notkialla erilaisissa hallinnollisissa IT-hommissa, kuten työntekijöiden työvälineiden tilauksissa ja asennuksissa, sekä Notkialla käytössä olevien Microsoftin järjestelmien ylläpidossa. 

”Efecte-työssä pidän erityisesti teknisen tekemisen ja asiakastyön tasapainosta. Päivät eivät ole loputtomia palaveriputkia ja niihin mahtuu hyvin teknisten ratkaisujen toteuttamista. Työ on palkitsevaa, kun ratkaisee ongelman ja saa asiakkaalta kiitosta tai kun näkee oman työnsä jäljen osana kokonaisuutta, jota on rakennettu pitempään.”

Karrista on ollut iso apu Notkialle

Notkian Efecte-liiketoiminnasta vastaava Sami Skogberg kertoo: “On ollut hienoa nähdä kuinka nopeasti Karri on päässyt sisään Efecten saloihin ja kuinka innokkaasti hän haluaa oppia uutta. Karrista on todella kehittynyt osaava Efecte-asiantuntija. Karrin apu kesätyöntekijänä, kiireapuna ja sijaisenani on ollut korvaamatonta ja on ollut mahtavaa nähdä kuinka itsenäisesti ja luotettavasti hän on hoitanut työtehtävänsä.”

”Itselleni on ollut tärkeää, että olen voinut luottaa asiakkaiden saavan hyvää palvelua omien lomieni aikana. Ja mikä parasta; minun ole tarvinnut kantaa työkonetta mukana joen rannassa kesäloman perhokalastusreissuillani kuten aikaisempina vuosina”, Sami jatkaa.

Opinnäytetyöksi suunnitellaan projektinhallintajärjestelmää

 

Nyt olen aloittelemassa opinnäytetyön tekoa Notkialle. Sen aiheeksi on alustavasti päätetty Efecten hyödyntäminen IT-projektinhallinnan työkaluna. Aihe sitoo hyvin yhteen Notkian kaksi liiketoiminta-aluetta eli projektipäälliköt ja Efecte-työn ja odotankin innolla, että pääsen haastattelemaan projektipäälliköitämme asian tiimoilta.

Notkialaiset projektipalaverissa

Töiden ja opintojen yhteensovittaminen on sujunut hyvin

Opiskelujen ja työn yhteen sovittaminen on sujunut Notkialla paremmin kuin olisin osannut odottaa. Opiskellessa on välillä hankala hahmottaa työn määrää etukäteen ja töissäkin on välillä enemmän ja välillä vähemmän kiire, joten parin vuoden aikana ovat työnantaja ja työntekijä molemmat päässeet vuorollaan joustamaan.  Silloin tällöin pitää arvioida omaa työkuormaa koulun ja työn osalta ja tehdä päätöksiä, mitä karsitaan tarpeen vaatiessa.  Opiskelijana raha tuntuu houkuttavalta, mutta olen laittanut opinnot etusijalle ja siihen on aina Notkian puolelta hyvin kannustettukin.  

Notkian parhaita puolia on se, että kaikki on neuvoteltavissa. Olen saanut neuvotella oman työni sisällöstä, projekteista, vastuualueista, palkasta ja tuntien määrästä. Se on vapauttavaa, kun tuntee että hyväksytään sellaisena kuin on – omine rajoineen, lahjoineen ja toiveineen. Saa viedä omaa työtään siihen suuntaan kuin sen toivoisi olevan ja muokata omanlaiseksi. Tykkään myös siitä, että täällä osaamistaan saa ja suositellaankin kehitettävän mm. erilaisten koulutusten avulla. 

Kiinnostuitko hommista Notkialla? Voit jättää meille  avoimen työhakemuksen!

Blogista poimittua:

Esittelyssä Juha Siukonen – Järjestelmällisyys ja säännönmukaisuus auttavat pitämään langat käsissä!

Juha on projekteissa tavoitehakuinen ja osaa vaatia sekä projektitiimiltä tuloksia että johdolta tavoitelinjaukset ja pääsääntöisesti hommat ovatkin edenneet aikuisten kesken puhumalla kokonaan ilman piiskaamista. Sen lisäksi, että projektipäällikkö katsoo, että asiat etenevät, on yksi tärkeä rooli Juhan mukaan myös tiimin suojaaminen projektiin kuulumattomilta muutoksilta eli työrauhan turvaaminen.

Projektipäällikkötyön ostaminen palveluna

Yksi tapa saada projektit kunnialla maaliin, on hankkia ulkopuolinen projektipäällikkö johtamaan niitä. Siksi olemme pohtineet puolestasi, mitä hyötyjä voi odottaa saavansa oman yrityksen ulkopuolelta ostetulta projektipäälliköltä.

Työn merkityksellisyys ja vaikuttavuus

Työ voi olla merkityksellistä, vaikka siihen ei suhtautuisi intohimoisesti. Riittää, että työhön sisältyy pieniä merkityksellisiä hetkiä ja suhtautuu siihen positiivisella asenteella. Merkityksellistä työtä ei voi määritellä yksiselitteisesti, koska jokainen kokee sen eri tavalla.

Notkian Kulttuurikirjanen

”Kulttuuri ei synny itsestään vaan sitä tulee johtaa” on joku viisas joskus sanonut ja siitä se ajatus sitten lähti, nimittäin Notkian ihka oman Kulttuurikirjasen kirjoittamiseen.

Halusimme koota kirjaseen ajatuksia siitä mitä asioita meillä arvostetaan, millainen kulttuurimme on ja minkälaiset työntekijät meillä yleensä viihtyvät.

Meidän Notkia IT

  • Projektipäälliköt
  • Tekniset asiantuntijat
  • Suunnittelu ja konsultointi