Karrin matka kesätyöläisestä Efecte-osaajaksi

Olen Karri Kesseli – Notkian nuorin työntekijä. Aloitin Notkialla kesätöissä vuonna 2021 ja siitä eteenpäin olen tehnyt tuntityötä opiskelujen ohella ja kesät ollut kokoaikaisesti töissä.

Opiskelen tällä hetkellä Tietotekniikan Insinööriksi Tampereen ammattikorkeakoulussa. Tavoitteenani on valmistua vuonna 2024. 

Notkialaiset projektipalaverissa

Efecte-työssä ongelmanratkaisu on palkitsevaa 

Näiden muutaman vuoden aikana Notkia on leiponut minusta Efecte-asiantuntijan. Olen ollut ennen Notkiaa IT-tuessa töissä ja siellä jo pääsin käyttämään Efecteä. Tämä osaaminen yhdistettynä Tietotekniikan insinööriopintoihin tarjosi minulle hieman pohjaa nykyiseen työhöni, mutta voi sanoa, että varsinaisen Efecte-asiantuntijan minusta tekivät Notkian mentorointi ja Efecten koulutukset.  

Työssäni ratkon asiakkaiden järjestelmien ongelmia ja autan asiakkaita järjestelmien käyttöönotoissa ja jatkokehittämisessä. Paljon on mahtunut pariin vuoteen, aina pitkistä ja laajoista täysin räätälöidyistä ratkaisuista nopeisiin fiksauksiin.

Lisäksi autan Notkialla erilaisissa hallinnollisissa IT-hommissa, kuten työntekijöiden työvälineiden tilauksissa ja asennuksissa, sekä Notkialla käytössä olevien Microsoftin järjestelmien ylläpidossa. 

”Efecte-työssä pidän erityisesti teknisen tekemisen ja asiakastyön tasapainosta. Päivät eivät ole loputtomia palaveriputkia ja niihin mahtuu hyvin teknisten ratkaisujen toteuttamista. Työ on palkitsevaa, kun ratkaisee ongelman ja saa asiakkaalta kiitosta tai kun näkee oman työnsä jäljen osana kokonaisuutta, jota on rakennettu pitempään.”

Karrista on ollut iso apu Notkialle

Notkian Efecte-liiketoiminnasta vastaava Sami Skogberg kertoo: “On ollut hienoa nähdä kuinka nopeasti Karri on päässyt sisään Efecten saloihin ja kuinka innokkaasti hän haluaa oppia uutta. Karrista on todella kehittynyt osaava Efecte-asiantuntija. Karrin apu kesätyöntekijänä, kiireapuna ja sijaisenani on ollut korvaamatonta ja on ollut mahtavaa nähdä kuinka itsenäisesti ja luotettavasti hän on hoitanut työtehtävänsä.”

”Itselleni on ollut tärkeää, että olen voinut luottaa asiakkaiden saavan hyvää palvelua omien lomieni aikana. Ja mikä parasta; minun ole tarvinnut kantaa työkonetta mukana joen rannassa kesäloman perhokalastusreissuillani kuten aikaisempina vuosina”, Sami jatkaa.

Opinnäytetyöksi suunnitellaan projektinhallintajärjestelmää

 

Nyt olen aloittelemassa opinnäytetyön tekoa Notkialle. Sen aiheeksi on alustavasti päätetty Efecten hyödyntäminen IT-projektinhallinnan työkaluna. Aihe sitoo hyvin yhteen Notkian kaksi liiketoiminta-aluetta eli projektipäälliköt ja Efecte-työn ja odotankin innolla, että pääsen haastattelemaan projektipäälliköitämme asian tiimoilta.

Notkialaiset projektipalaverissa

Töiden ja opintojen yhteensovittaminen on sujunut hyvin

Opiskelujen ja työn yhteen sovittaminen on sujunut Notkialla paremmin kuin olisin osannut odottaa. Opiskellessa on välillä hankala hahmottaa työn määrää etukäteen ja töissäkin on välillä enemmän ja välillä vähemmän kiire, joten parin vuoden aikana ovat työnantaja ja työntekijä molemmat päässeet vuorollaan joustamaan.  Silloin tällöin pitää arvioida omaa työkuormaa koulun ja työn osalta ja tehdä päätöksiä, mitä karsitaan tarpeen vaatiessa.  Opiskelijana raha tuntuu houkuttavalta, mutta olen laittanut opinnot etusijalle ja siihen on aina Notkian puolelta hyvin kannustettukin.  

Notkian parhaita puolia on se, että kaikki on neuvoteltavissa. Olen saanut neuvotella oman työni sisällöstä, projekteista, vastuualueista, palkasta ja tuntien määrästä. Se on vapauttavaa, kun tuntee että hyväksytään sellaisena kuin on – omine rajoineen, lahjoineen ja toiveineen. Saa viedä omaa työtään siihen suuntaan kuin sen toivoisi olevan ja muokata omanlaiseksi. Tykkään myös siitä, että täällä osaamistaan saa ja suositellaankin kehitettävän mm. erilaisten koulutusten avulla. 

Kiinnostuitko hommista Notkialla? Voit jättää meille  avoimen työhakemuksen!

Blogista poimittua:

Ulkoiset projektipäälliköt: Myytit ja Totuudet

Usein ulkoisten projektipäälliköiden käyttämisestä yrityksen resursseina on erilaisia ennakkokäsityksiä, ehkä pelkojakin. Tässä artikkelissa tarkastelemme seitsemää yleistä väärinkäsitystä ja paljastamme, miten ulkoiset projektipäälliköt voivat tuoda lisäarvoa organisaatiollenne!

Esittelyssä Anne Talvitie

Projektipäällikkö Anne esittäytyy! Olen tehnyt jo useita vuosikymmeniä töitä projektinhallinnan parissa; liiketoiminta-alueet, projektien laajuudet ja tyypit ovat vuosien aikana toki paljon vaihdelleet, mutta pääasiassa projektini ovat olleet järjestelmien käyttöönottoprojekteja monitoimittajaympäristöissä.

Esittelyssä Marjo Corander

Esittelyssä Notkian vanhempi projektipäällikkö Marjo, joka on rautainen IT-alan ammattilainen usean kymmenen vuoden kokemuksella.

Meidän Notkia IT

  • Projektipäälliköt
  • Tekniset asiantuntijat
  • Suunnittelu ja konsultointi