Sote-projektijohtaja Jarkko Rintaluoma on myös toinen Notkian perustajista

Sattumien kautta notkialaiseksi

Jarkko Rintaluoma on kokenut sote-projektijohtaja ja toinen Notkia IT:n perustajista. Oli vuosi 2010, kun Vaasalaisen huoltoaseman kahvipöydässä allekirjoitettiin yrityksen perustamispaperit. Toisena allekirjoittajana oli Sampo Viljanmaa.

– Työskentelin silloin Vacon Oyj:llä tietohallinnon kehityspäällikkönä ja Sampo oli työkaverini. Hänen määräaikainen työsopimuksensa oli päättymässä, ja esimiehenä esitin hänelle tarjouksen vakituisesta työpaikasta. Yllättäen Sampo kieltäytyi ja kertoi minulle aikovansa perustaa oman yrityksen. Asiat sumpliutuivat lopulta niin, että lähdin Sampon perässä ja perustimme Notkia IT:n yhdessä, Jarkko muistelee.

Sattumien kautta Jarkko siis päätyi notkialaiseksi ja rakentamaan yritystoimintaa yhdessä Sampon kanssa. Yrityksen perustamisen jälkeen matkanvarrelle on mahtunut monia hienoja kokemuksia. Jarkko kertoo lämpimästi esimerkiksi yritysyhteistyöstä Goforen kanssa.

– Pystyimme auttamaan Goforea kilpailutuksissa ja saimme aikaan hyviä tuloksia. Yhteistyöllä oli paljon merkitystä Notkian kehittymiselle ja eteenpäin menolle. Pidän sitä yhtenä Notkian tarinan käännekohdista.

Jarkko Rintaluoma ja Sami Skogberg

Terveydenhuollon projektijohtamista ja kehittämistä

Jarkon työpäivät kuluvat tiiviisti asiakastoimeksiantojen parissa. Ne ovat nykyään pääosin terveydenhuoltosektorin hanke- ja projektijohtamista sekä konsultointitehtäviä. Aikoinaan hän on tehnyt diplomityönsä Turun yliopistolliseen sairaalaan kuvantamisen järjestelmiin liittyen, ja sen jälkeen alan työtehtäviä on ollut useita muitakin. Toimialakokemusta on ehtinyt kertyä runsaasti vuosien varrella.

– Olen toiminut ylemmän johdon neuvonantajan tehtävissä muun muassa strategiatyössä, kumppanuuksien hallinnassa sekä lakien jalkautushankkeissa. Olen myös saanut tilaisuuden osallistua monivuotiseen uuden sairaalan suunnittelu-, rakennus- ja käyttöönottohankkeeseen sekä johtanut monia isoja tietojärjestelmäprojekteja. Yhteinen nimittäjä näissä on potilaan hoidon kehittäminen tieto- ja viestintätekniikan avulla.

Tämän työn parhaita puolia ovat työpajat, joissa suunnitellaan ratkaisua johonkin tarpeeseen.

Käytännössä Jarkon työ on erityyppisiin työryhmiin, projektipalavereihin ja työpajoihin osallistumista. Lisäksi aikaa kuluu hallinnollisten asioiden pyörittämiseen, muistioiden kirjoittamiseen, töiden suunnitteluun ja tehtävälistojen hallinnointiin. Hän osallistuu myös Notkian myyntitoimiin ja johtamiseen. Onnistumisen tunteet liittyvät ratkaisujen löytämiseen.

– Tämän työn parhaita puolia ovat työpajat, joissa suunnitellaan ratkaisua johonkin tarpeeseen. Mietitään, miten saavutetaan jokin asetettu tavoite. Joskus ratkaisu löytyy omalla asiantuntemuksellani, mutta usein oma panokseni on sitä, että tuon oikeat ihmiset yhteen, kysyn hyviä kysymyksiä ja saan johdateltua asiat kohti ratkaisua. Ne ovat tämän työn palkitsevia hetkiä.

Jarkko kehuu terveydenhuollon projekteissa organisoitumista ja verkoston toimivuutta. Hän luonnehtii, ettei mikään rahasumma mene potilasturvallisuuden edelle.

– Tarpeesta tai ongelman koosta riippumatta terveydenhuoltosektorilla osataan hyvin ryhmittäytyä ja koota oikeat asiantuntijat yhteen. Toimialan painolastina on tietenkin regulaatio ja tiukat turvallisuusvaatimukset. Kaikessa on otettava huomioon, ettei potilaan asema ja oikeudet vaarannu missään tilanteessa.

Notkian työntekijät taukojumppaavat kuminauhoilla.

Notkia on letkeä työympäristö

Kokonaisuudessaan Jarkko pitää työssään siitä, että sisältö on mielenkiintoista ja saa työskennellä eri alojen ammattilaisten ja huippuosaajien parissa. Työ vaatii vastapainoksi myös muunlaista tekemistä, jolla tuulettaa omaa pääkoppaansa.

– Olen kuntoliikkuja. Kun on pitkä kroppa ja selkä renaa, niin se pitää sopivasti miehen liikkeessä. Pyöritän sivutoimisesti myös maatilaa, jossa joutuu tekemään ihan fyysisiä hommia. Sekin omalta osaltaan muistuttaa, että kannattaa pysyä kunnossa.

Avaimet ovat meidän omissa käsissämme.

Notkiaa Jarkko kuvaa letkeäksi työympäristöksi.

– Meillä on hyvä henki, ja voimme kehittää yritystä ja työyhteisöä omista lähtökohdistamme. Avaimet ovat meidän omissa käsissämme.

Tämä kirjoitus on jatkoa Tarinoita notkialaisista -sarjalle. Käy lukemassa myös muut ilmestyneet tarinat!

Notkian IT projektinhallinta -palveluista löydät lisätietoja täältä.

Ja jos haluat mukaan Notkian porukkaan, niin kurkkaapa meidän ura-sivumme ja ole yhteydessä!

Jarkko Rintaluoma

Jarkko Rintaluoma

vanhempi projektipäällikkö, hallituksen pj. ja osakas

Blogista poimittua:

Esittelyssä tehopakkaus Tuija Soukkio

Tuija on todellinen ratkaisukeskeinen projektipäällikkö, joka yhdistää tehokkuuden, jämäkkyyden ja selkeän kommunikaation. Tuija on vakuuttunut siitä, että parhaat tulokset saavutetaan yhdessä tekemällä, ja hän pyrkii levittämään tätä yhteistyön henkeä myös muihin projekteissa mukana oleviin. 

Projektipäällikön päiväkirja: Tasapainoilua Teams-palavereiden pyörteissä

Projektipäällikön työpäivään sisältyy, projektin johtamisen sekä itsenäisen suunnittelu-, valmistelu- ja raportointityön lisäksi, lukuisia erityyppisiä palavereja. Päivät ovat kiireisiä ja useita tehtäviä voi olla hoidettavana samanaikaisesti, joten tehtävien priorisointi ja ajanhallinta ovat erittäin tärkeitä.

Ulkoiset projektipäälliköt: Myytit ja Totuudet

Usein ulkoisten projektipäälliköiden käyttämisestä yrityksen resursseina on erilaisia ennakkokäsityksiä, ehkä pelkojakin. Tässä artikkelissa tarkastelemme seitsemää yleistä väärinkäsitystä ja paljastamme, miten ulkoiset projektipäälliköt voivat tuoda lisäarvoa organisaatiollenne!

Esittelyssä Anne Talvitie – vahvuuksina organisointi- ja kommunikointitaidot

Projektipäällikkö Anne esittäytyy! Olen tehnyt jo useita vuosikymmeniä töitä projektinhallinnan parissa; liiketoiminta-alueet, projektien laajuudet ja tyypit ovat vuosien aikana toki paljon vaihdelleet, mutta pääasiassa projektini ovat olleet järjestelmien käyttöönottoprojekteja monitoimittajaympäristöissä.

Meidän Notkia IT

  • Projektipäälliköt
  • Tekniset asiantuntijat
  • Suunnittelu ja konsultointi