Projektit maaliin – esittelyssä kokenut Marjo Corander

 IT-alan kokemusta jo useilta vuosikymmeniltä

 

Marjo on kokenut IT-alan ammattilainen, joka aloitti uransa vuonna 1995, kun ala oli vielä ”nuori ja dynaaminen”. Marjo kertoo: ”Olen nähnyt, miten sovellukset ovat siirtyneet internetiin ja pilveen, ja miten IT on muuttunut yhä tärkeämmäksi osaksi liiketoimintaa ja yhteiskuntaa. Olen ollut mukana monenlaisissa projekteissa, joissa olen oppinut paljon eri teknologioista, eri toimialoista ja ihmisten johtamisesta”.  

Digitalisaatio ja modernisointi ovat Marjolle intohimo ja ammatti. Hän on kiinnostunut siitä, miten IT voi auttaa yrityksiä ja organisaatioita parantamaan toimintaansa ja luomaan uusia mahdollisuuksia. Projektinhallinnassa häntä kiehtovat erityisesti suuret ja haastavat kokonaisuudet, joissa on mukana monia eri osapuolia ja tavoitteita. Hän nauttii työskentelystä erilaisten ihmisten kanssa ja ongelmien ratkaisemisesta yhdessä.

 

Projektit maaliin!

 

Työtehtäviin projektipäällikkönä kuuluu projektien suunnittelu, toteutus ja seuranta. Projektipäällikkö vastaa siitä, että projektit etenevät aikataulussa, budjetissa ja laadukkaasti, ja että asiakkaat ovat tyytyväisiä lopputulokseen. ”Projektipäällikön rooli vaatii minulta hyviä organisointi-, viestintä- ja neuvottelutaitoja, sekä kykyä ratkaista ongelmia luovasti ja tehokkaasti”, Marjo toteaa.

Notkialla Marjo on ollut mukana hyvinvointialueen työasemasovellusten siirtoprojektissa, jossa etsittiin kunnissa käytössä olleet sovellukset ja varmistettiin niiden toiminta hyvinvointialueen työasemilla. Projektista erityisen haastavan teki se, että kunnissa on käytössä hyvin erilaisia sovelluksia ja samoista sovelluksistakin useita eri versioita. Lisäksi projektille oli asetettu lainsäädännön määrittelemä haastava aikataulu.

Marjon mukaan motivoivinta työasemaprojektissa olikin juuri sen salapoliisimainen luonne. Piti kaivaa itselle tuntemattomia sovelluksista tietoja, löytää toimittajat sekä selvittää mitä tarvitaan, jotta sovellukset saadaan toimimaan uudessa ympäristössään. Projektissa oli myös paljon erilaisia sidosryhmiä, kuten asiakas, pääkäyttäjät, loppukäyttäjät ja testaajat. Projektissa pääsi hyödyntämään monipuolisesti IT-osaamista, projektinhallintataitoja ja ihmistuntemusta.

Marjon kanssa projektissa työskennellyt Taru kertoo Marjosta seuraavaa:

Marjon laaja ammattitaito ja kokemus näkyvät erityisesti hänen kyvyssään ennakoida monipuolisesti projektin eri vaiheita ja vaikutuksia. Marjo huomioi sekä tekniset yksityiskohdat, prosessin mukaisen etenemisen, että etenkin ihmiset ja eri sidosryhmät ja näin proaktiivisesti pitää kokonaisuuden hallussaan. Marjo mielellään myös sparrailee, jakaa osaamistaan ja mentoroi ja opinkin häneltä paljon. Arvostan kovasti Marjon valmentavaa ja vuorovaikutuksellista otetta johtaa tehtäviä ja ihmisiä.

Notkialaiset projektipalaverissa

Työntekijöitä arvostava ilmapiiri saa Notkialla kiitosta

Marjo on ollut Notkialla vajaan vuoden. Ennen siirtymistään hän kuuli entiseltä työkaverilta, millainen yritys Notkia on ja kiinnostui asiasta lisää. Marjoa innostivat mm. kertomukset siitä, että Notkialla on hyvä työilmapiiri, joustavat työajat ja mielenkiintoisia projekteja. Nyt, vajaan vuoden kokemuksen perusteella Marjo toteaa, että tuttava oli oikeassa!  

Notkialla on loistava yrityskulttuuri, jossa työntekijöitä arvostetaan ja luotetaan. Saan tehdä työtäni itsenäisesti, mutta tiedän, että minulla on aina tuki ja apu tarvittaessa. Notkialla on myös avoin ja rehellinen tapa kommunikoida, ja jokainen saa sanoa mielipiteensä. Notkialla on myös erinomaiset työsuhde-edut, kuten laadukas terveydenhuolto ja mahdollisuus harrastaa liikuntaa työajalla.

Harrastukset tasapainottavat työarkea

 

Notkialla pidetään tärkeänä, että jokainen löytää itselleen sopivat keinot palautumiseen ja huolehtii siitä aktiivisesti. Erilaiset harrastukset ovat tähän hyvä keino ja Marjokin toteaa, että hänelle valokuvaus on tapa rentoutua ja nauttia samalla luonnosta. Erityisesti hän pitää maisemavalokuvauksesta, ja onkin matkustanut usein esimerkiksi Norjan vuonoille kuvaamaan upeita maisemia. Hän on myös järjestänyt yhden valokuvanäyttelyn, jossa esitteli suomalaisia yömaisemia!

Valokuvauksen lisäksi Marjo mainitsee kotiautomaation, joka on kuulemma sekä harrastus että haaste. Hän haluaa, että koti on älykäs ja mukautuu tarpeisiin ilman, että laitteita tarvitsee erikseen säätää. Marjo onkin siirtänyt lähes kaikki kodin laitteet kotiautomatiopalvelimen ohjaukseen, ja esimerkiksi kodin lämmitys määräytyy pörssisähkön hinnan mukaan. Kaikki laitteet on yhdistetty yhteen palveluun, josta niitä voi ohjata helposti. 

Oppiminen on elinikäinen prosessi

 

Tavoitteeni on kehittyä yhä paremmaksi projektipäälliköksi ja ihmisten johtajaksi. Uskon, että oppiminen on elinikäinen prosessi, ja että aina on jotain, mitä voi parantaa omassa toiminnassaan. Haluan myös pysyä ajan tasalla IT-alan uusista trendeistä ja innovaatioista, ja hyödyntää niitä omassa työssäni.

Alla Marjon upeaa valokuvataidetta Someron kesäyöstä.

Blogista poimittua:

Ulkoiset projektipäälliköt: Myytit ja Totuudet

Usein ulkoisten projektipäälliköiden käyttämisestä yrityksen resursseina on erilaisia ennakkokäsityksiä, ehkä pelkojakin. Tässä artikkelissa tarkastelemme seitsemää yleistä väärinkäsitystä ja paljastamme, miten ulkoiset projektipäälliköt voivat tuoda lisäarvoa organisaatiollenne!

Esittelyssä Anne Talvitie

Projektipäällikkö Anne esittäytyy! Olen tehnyt jo useita vuosikymmeniä töitä projektinhallinnan parissa; liiketoiminta-alueet, projektien laajuudet ja tyypit ovat vuosien aikana toki paljon vaihdelleet, mutta pääasiassa projektini ovat olleet järjestelmien käyttöönottoprojekteja monitoimittajaympäristöissä.

Paluumuuttaja: Paluu tuttuun työpaikkaan

Monet meistä ovat joskus harkinneet uuden työpaikan etsimistä tai kenties jo vaihtaneetkin työpaikkaa. Lue mitä Notkialla ollaan mieltä palaavista työntekijöistä ja miltä paluu tuntuu.