Esittelyssä it-projektipäällikkö Anne Talvitie

Yli 20 vuotta projektinhallintaa

Astuin ensimmäisen kerran projektiluontoisen tekemisen maailmaan vuonna 1999, aloittaen kongressien ja konferenssien järjestelyprojekteista. Vuonna 2000 sain vetovastuun ensimmäisestä järjestelmäkäyttöönottoprojektistani, ja siitä lähtien olen tehnyt töitä projektinhallinnan parissa; liiketoiminta-alueet, projektien laajuudet ja tyypit ovat vuosien aikana toki paljon vaihdelleet, mutta pääasiassa projektini ovat olleet järjestelmien käyttöönottoprojekteja monitoimittajaympäristöissä.

Vahvuutena organisointi- ja kommunikointitaidot

Onnistuakseen työssään projektipäällikkö tarvitsee monipuolisesti taitoja ja ominaisuuksia. Omia vahvuuksiani projektipäällikkönä ovat erityisesti organisointi- ja kommunikointitaidot sekä päätöksentekokyky ja resurssienhallintataidot. Projektipäällikön tulee olla riittävän järjestelmällinen ja kykenevä suunnittelemaan aikatauluja, resursseja ja tehtäviä tehokkaasti. Avoin viestintä projektiryhmän ja sidosryhmien välillä on ensiarvoisen tärkeää. Monesti päätöksiä on tehtävä nopeasti – hyvä päätöksentekokyky ja kyky arvioida riskejä ovat siten myös tärkeitä projektin onnistumiselle. Koen myös vahvuutenani sopeutumiskyvyn, olen oppinut, että tilanteet voivat vaihdella yllättävästikin.

Projektipäällikkönä minua innostaa mahdollisuus vaikuttaa ja luoda positiivisia muutoksia asiakasorganisaatioissamme. Unelmaprojektini voisi esimerkiksi olla projekti, jossa implementoidaan digitaalisia ratkaisuja, jotka helpottavat työntekijöiden ja vaikkapa myös loppuasiakkaiden arkea ja tuovat työkaluja tiedolla johtamiseen. Uskon vahvasti siihen, että tarkoin ja oikein valitut järjestelmät voivat paitsi tehostaa työprosesseja myös parantaa työntekijöiden työhyvinvointia ja asiakastyytyväisyyttä. Pyrin projekteissa luomaan ympäristön, jossa työskentely on sujuvaa ja jossa jokainen voi keskittyä ydintehtäviinsä ilman turhia kitkoja.

Kokemus erilaisista rooleista auttaa hahmottamaan kokonaisuuksia

Olen nähnyt läheltä, miten digitalisaatio mullistaa sote-palveluita. Digitalisaation ja tekoälyn kehitys ottaa isoja harppauksia ja uudet teknologiat mahdollistavat esimerkiksi kotona asuvan vanhuksen elintoimintojen kontrollointia ja elinympäristön valvontaa. Vaikka työntekijöitä ei voi täysin korvata teknologialla, resursseja voidaan kuitenkin paremmin kohdistaa niihin tehtäviin, missä niitä todella tarvitaan. Sote-toimialueen kehittäminen kiehtoo minua erityisesti.

Olen työurani aikana hankkinut kokemusta myös tuoteomistajan ja palvelupäällikön rooleissa. Tuoteomistajana määrittelin tuotteen vision ja pitkän aikavälin tavoitteita, vastasin toimittajayhteistyöstä, budjetista ja sidosryhmäviestinnästä sekä tuotekehityksestä ja riskienhallinnasta. Palvelupäällikkönä taas vastasin asiakassuhteista, jatkuvan palvelun tuottamisesta sekä osallistuin palvelun strategisten päämäärien määrittelyyn. Uskon, että hankittu työkokemus auttaa hahmottamaan kokonaisvaltaisemmin, miten projekti liittyy organisaation laajempiin tavoitteisiin.

Toivon jatkavani kehittymistäni projektipäällikkönä ja pääseväni mukaan mielenkiintoisiin projekteihin. Tavoitteenani on suorittaa Prince2 Foundation ja Practitioner -sertifikaatit vuoden 2024 alussa.

Notkialaiset projektipalaverissa

Mitä onnistunut projekti vaatii?

Mielestäni onnistunut projekti vaatii selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet, jotka kaikki projektin sidosryhmät tunnistavat ja hyväksyvät. Toki projektisuunnitelman tulee olla realistinen ja kattava. Käväisin kysymässä myös Chat GPT:ltä mielipidettä onnistuneeseen projektiin ja poimin sieltä oleelliset kohdat mukaan. Voin todeta, että aika fiksu tuo Chat GPT!

· selkeät tavoitteet

· realistinen projektisuunnitelma

· projektiryhmä on joukko sitoutuneita ja päteviä henkilöitä

· viestintä on suunnitelmallista ja jatkuvaa

· projektin jatkuva seuranta ja arviointi, myös muutoksia on oltava valmis tekemään, jos tilanne sitä vaatii

· riskien identifiointi, arviointi ja hallinta proaktiivisesti

· kiinnitä huomiota laatuun kaikissa projektin vaiheissa

· ole valmis sopeutumaan ja hallitsemaan muutoksia tehokkaasti

· pidä asiakas tai loppukäyttäjä mukana prosessissa ja varmista, että projektin tulos vastaa heidän tarpeitaan ja odotuksiaan

· kerää palautetta ja analysoi projekti jälkikäteen. Hyödynnä oppimisia seuraavissa projekteissa ja edistä jatkuvan parantamisen kulttuuria.

Mukana kehittämässä Notkian yrityskulttuuria

Viihdyn Notkialla, koska täällä yrityskulttuuri ja tekemisen meininki ovat kohdallaan. Yrityskulttuurin kehittäminen on jatkuvaa, ja olen iloinen siitä, että voin myös itse osallistua siihen. Rehellisyys, avoimuus ja luottamus ovat Notkian arvoista itselleni tärkeimpiä, ja ne näkyvät arjen toiminnassa. Toiminta on läpinäkyvää, asioista keskustellaan avoimesti, ja meihin luotetaan.

Silloin kun en ole työssä, nautin Suomen upeasta luonnosta, kuljeskellen koirani kanssa metsissä, välillä päiväretkillä ja välillä yöpyen riippumatossa. Neuloosi on iskenyt myös minuun ja vuosittain syntyy useita villapaitoja ja villasukkapareja – niin perheelleni kuin tilaustöinäkin. Vastapainona näille rauhallisemmille harrastuksille, rakastan nopeita autoja ja seuraan innokkaasti jääkiekkoa. Ja vastaus on Ilves.

Notkialaiset projektipalaverissa
Anne Talvitie

Anne Talvitie

vanhempi projektipäällikkö

Blogista poimittua:

Ulkoiset projektipäälliköt: Myytit ja Totuudet

Usein ulkoisten projektipäälliköiden käyttämisestä yrityksen resursseina on erilaisia ennakkokäsityksiä, ehkä pelkojakin. Tässä artikkelissa tarkastelemme seitsemää yleistä väärinkäsitystä ja paljastamme, miten ulkoiset projektipäälliköt voivat tuoda lisäarvoa organisaatiollenne!

Esittelyssä Marjo Corander

Esittelyssä Notkian vanhempi projektipäällikkö Marjo, joka on rautainen IT-alan ammattilainen usean kymmenen vuoden kokemuksella.

Paluumuuttaja: Paluu tuttuun työpaikkaan

Monet meistä ovat joskus harkinneet uuden työpaikan etsimistä tai kenties jo vaihtaneetkin työpaikkaa. Lue mitä Notkialla ollaan mieltä palaavista työntekijöistä ja miltä paluu tuntuu.