Ulkoiset projektipäälliköt – Myytit ja Totuudet

Ennakkokäsityksiä, pelkoja?

Usein ulkoisten projektipäälliköiden käyttämisestä yrityksen resursseina on erilaisia ennakkokäsityksiä, ehkä pelkojakin.

Tässä blogissa tarkastelemme seitsemää yleistä väärinkäsitystä ja kerromme, miten ulkoiset projektipäälliköt voivat tuoda lisäarvoa organisaatiollenne. Ulkoiset projektipäälliköt voivat tarjota ainutlaatuista osaamista ja tukea sisäisille tiimeille ja olla useissa tilanteissa juuri se optimaalinen valinta.

Kun otat projektipäällikön Notkialta, hommat eivät jää kesken vaan projekti viedään kunnialla maaliin. Voit olla levollisin mielin ja keskittyä omaan ydintekemiseen.

Seitsemän myyttiä ja totuutta

Myytti #1: Ulkoinen projektipäällikkö on tarpeeton, koska meillä on jo sisäisiä projektipäälliköitä.

Totuus: Ulkoinen projektipäällikkö tuo uusia näkökulmia, kokemuksia ja osaamista, jotka täydentävät sisäisen tiimin osaamista. He voivat myös auttaa purkamaan yrityksen sisäistä työkuormaa ja siten auttaa kuormittuneita sisäisiä projektipäälliköitä.

Myytti #2: Ulkoinen projektipäällikkö ei tunne organisaatiotamme tarpeeksi hyvin.

Totuus: Ulkoiset projektipäälliköt ovat kokeneita ammattilaisia, jotka pystyvät nopeasti integroitumaan organisaation toimintatapoihin ja kulttuuriin. He ovat tottuneet hyppäämään uusiin saappaisiin ja ottamaan nopeasti haltuun tarvittavat pohjatiedot. Heidän ulkopuolinen näkökulmansa voi olla arvokasta yrityksen tulevalle kehittymiselle.

Myytti #3: Ulkoinen projektipäällikkö on liian kallis.

Totuus: Vaikka ulkoisen projektipäällikön palkkaaminen voi tuntua kalliimmalta, se voi silti olla taloudellisesti järkevää, kun otetaan huomioon heidän asiantuntemuksensa ja tehokkuutensa sekä lasketaan vaihtoehtoisten kustannusten, kuten rekrytoinnin kulut ja riskit. Ulkoinen projektipäällikkö tuo joustavuutta ja projektin päättyessä hänestä ei synny enää kuluja. Sisäisiä toimihenkilöitä ei tarvitse irroittaa määräajan kestäviin projekteihin, vaan he voivat keskittyä omiin työtehtäviinsä.

Myytti #4: Ulkoinen projektipäällikkö ei voi ymmärtää meidän erityistarpeitamme.

Totuus: Kokenut ulkoinen projektipäällikkö sisäistää yrityksen organisaation kulttuurin ja arvot nopeasti. Hyvä ulkoinen projektipäällikkö kuuntelee ja oppii organisaation tarpeet ja osaa sopeuttaa lähestymistapansa vastaamaan näitä tarpeita. 

Myytti #5: Ulkoinen projektipäällikkö ei ole yhtä sitoutunut kuin sisäinen projektipäällikkö.

Totuus: Vaikka ulkoinen projektipäällikkö ei ole organisaation vakituinen työntekijä, he ovat yleensä erittäin motivoituneita ja sitoutuneita tekemään parhaansa projektin onnistumiseksi. Työn luonteen takia ulkoisille projektipäälliköille kehittyy usein kyky astua tarpeita vastaavaan rooliin. He edustavat aina projekteissaan asiakasorganisaatiota samoin kuin yrityksen omatkin työntekijät. He pystyvät keskittymään vain ja ainoastaan projektin edistämiseen.

Myytti #6: Ulkoinen projektipäällikkö ei voi hallita monimutkaisia projekteja.

Totuus: Kokenut ulkoinen projektipäällikkö voi hallita monimutkaisia projekteja tehokkaasti. Usein ulkopuolinen näkökulma helpottaa hahmottamaan ison kokonaisuuden ja kokonaisuudessa mahdollisesti olevat haasteet ja organisaatio pystyy paremmin varautumaan näihin. Ulkoinen projektipäällikkö on tottunut johtamaan erilaisissa asiakkuuksissa laajoja monitoimittajaprojekteja, joissa on useita sidosryhmiä ja tottunut toimimaan hyvinkin kompleksisissa ympäristöissä. 

Myytti #7: Ulkoinen projektipäällikkö ei voi olla yhtä hyvä kuin sisäinen projektipäällikkö.

Totuus: Laadukas projektipäällikkö voi olla joko sisäinen tai ulkoinen. Tärkeintä on heidän osaamisensa ja kykynsä johtaa projekteja tehokkaasti!

Ulkoiset projektipäälliköt voivat siis tarjota organisaatioille monipuolista osaamista ja tukea. Vaikka myytit yrittävät varjostaa heidän rooliaan, totuus on, että he voivat täydentää sisäisen tiimin taitoja, nopeasti integroitua organisaation toimintatapoihin ja auttaa sisäisiä projektipäälliköitä. Taloudellisesti järkevästi käytettynä ulkoiset projektipäälliköt voivat olla avain menestykseen monimutkaisissa projekteissa. 

Jos haluat ulkoisen projektipäällikön Notkialta tai sinulle heräsi aiheesta kysyttävää, buukkaa alta tapaaminen ja jutellaan sitoumuksetta ja katsotaan, pystymmekö auttamaan teitä. Voit tottakai myös soitella tai laittaa meille viestiä.  

Teksti: Marjo Corander ja Tiina Rättö

Blogista poimittua:

Esittelyssä tehopakkaus Tuija Soukkio

Tuija on todellinen ratkaisukeskeinen projektipäällikkö, joka yhdistää tehokkuuden, jämäkkyyden ja selkeän kommunikaation. Tuija on vakuuttunut siitä, että parhaat tulokset saavutetaan yhdessä tekemällä, ja hän pyrkii levittämään tätä yhteistyön henkeä myös muihin projekteissa mukana oleviin. 

Projektipäällikön päiväkirja: Tasapainoilua Teams-palavereiden pyörteissä

Projektipäällikön työpäivään sisältyy, projektin johtamisen sekä itsenäisen suunnittelu-, valmistelu- ja raportointityön lisäksi, lukuisia erityyppisiä palavereja. Päivät ovat kiireisiä ja useita tehtäviä voi olla hoidettavana samanaikaisesti, joten tehtävien priorisointi ja ajanhallinta ovat erittäin tärkeitä.

Esittelyssä Anne Talvitie – vahvuuksina organisointi- ja kommunikointitaidot

Projektipäällikkö Anne esittäytyy! Olen tehnyt jo useita vuosikymmeniä töitä projektinhallinnan parissa; liiketoiminta-alueet, projektien laajuudet ja tyypit ovat vuosien aikana toki paljon vaihdelleet, mutta pääasiassa projektini ovat olleet järjestelmien käyttöönottoprojekteja monitoimittajaympäristöissä.