Muutospäällikkö

Tavoitteenamme on hyvin hallittu kehittyminen.

Mitä on muutoksenhallinta?

Muutoksenhallinta on tärkeä osa tietohallinnon toimintaa. Isoissa organisaatiossa ICT-muutospyyntöjä tehdään paljon ja niitä on hallittava prosessimaisesti. Muutospäällikkö auttaa tässä työssä.

Puhumme muutoksenhallinnasta silloin, kun työkokonaisuus ei vielä ylitä projektoinnin kynnystä, eli silloin, kun esimerkiksi muutoksen suora kustannus, riskin hinta tai saavutettavissa oleva liiketoimintahyöty ei ylitä organisaation asettamaa euromääräistä rajaa. Kohteena voi olla esimerkiksi O365:n konfiguraatiomuutos, ohjelmiston versiopäivitys tai vaikkapa taukojumppamuistutuksen asennus koko organisaatiolle.

Muutos on siis pienempi kuin projekti, mutta silti se on toteuttava hallitusti laatukriteerit huomioiden, jotta saavutetaan toivottu lopputulos. Meidän missionamme onkin auttaa asiakasta varmistumaan muutoksenhallinnan keinoilla, että jokainen muutos on hyvin suunniteltu, toteutettu, testattu ja jalkautettu.

Notkian muutospäällikkö auttaa onnistumaan muutoksenhallinnassa

 

Muutospäällikkö vastaa muutoksen läpiviennistä asiakkaalla. Osaamisellaan ja ammattitaidollaan hän tukee muutospyyntöjen kuvaamista, arviointia, päätöksentekoa ja toteutusta. Muutospäällikkö pitää langat varmasti käsissään ja innostaa sidosryhmät mukaan muutokseen.

Osaamistamme hyödynnetään myös muutosprosessien kuvaamiseen, mittaamiseen ja parantamiseen sekä toiminnanohjauksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Sovellamme ITIL-käytäntöjä. Kehittämistyön lopputuloksena asiakkaalle syntyy tehokas ja seurattava muutoksenhallinnan toimintamalli, jota voi turvallisesti käyttää erilaisten muutosten onnistuneeseen läpivientiin. Muutoksenhallinnan työkaluista meillä on osaamista esimerkiksi Efecte-muutoksenhallintaratkaisusta sekä Jirasta.

Me varmistamme osaamisen ja käsiparien riittämisen koko muutosprosessin ajaksi.

Lue lisää ajatuksistamme:

 

Tehokas muutoshallinta säästää aikaa, rahaa ja hermoja

Nosta käsi ylös, jos teidän IT-ympäristönne muutokset kirjataan järjestelmään. Osa nosti käden ylös. Hyvä! Hyi teitä muita!

> Lue lisää 

Projektipäällikkö tarvitsee muutosjohtamisen osaamista

Jokainen työntekijä reagoi muutokseen omalla tavallaan. Itse kuulun siihen joukkoon, joka oikein odottaa muutoksia. Osalle silti pienikin muutos työympäristössä aiheuttaa ahdistusta ja epävarmuutta.

> Lue lisää

Meiltä
IT-asiantuntijapalveluita