Esittelyssä Juha Siukonen – Järjestelmällisyys ja säännönmukaisuus auttavat pitämään langat käsissä!

Projektipäällikkö suojelee työrauhaa

Juhan tie projektipäälliköksi on kulkenut mm. softakehittämisen, ohjelmistoarkkitehdin roolin sekä yrittäjyyden kautta. Monipuolinen tausta antaakin näkemystä toimia projektipäällikön roolissa, jossa lankojen pitää pysyä käsissä ja maaliin kirkkaana mielessä. Juha kuvailee omaa tyyliään olla projektipäällikkö:

Tavoitteena on joka projektissa pitää hallintomalli matalana ja välttää turhia siiloja tiimin sisällä ja sidosorganisaatioissa. Lisäksi pitää saada eri tiimit tekemään töitä yhdessä kohti yhteistä maalia. Tärkeää on myös muistaa, että projektipäällikön ei tarvitse olla kaikkien asioiden asiantuntija; sitä varten tiimissä on asiantuntijat. Tietty määrä substanssiosaamista ei kuitenkaan ole haitaksi. Projektipäällikkö huolehtii raportoinnin johdon suuntaan, antaen siten johdolle selkeän kuvan projektin todellisesta tilanteesta ja johdolta tarvittavista linjauksista.

“Juha tuli tekemään toisen projektipäällikön sijaisuutta, oppi asiakkaan ja tehtävät nopeasti, pääsi todella nopeasti kiinni aiheisiin hypätessään ns. ”liikkuvaan junaan” ja ensimmäiset suorituksetkin tulivat ulos nopeasti. Tehokas työskentelytapa ja hyvä tekninen osaaminen, kokemus erilaisista terveydenhuollon ympäristöistä ja yhteisöistä sekä ratkaisukeskeisyys ovat Juhan vahvuuksia.” / Notkian asiakas

Projektin johtamisen metodi, vesiputous, agile tai joku muu valittu tapa tulee usein asiakkaalta ja sitä menetelmää noudatetaan. Juha on projekteissa tavoitehakuinen ja osaa vaatia sekä projektitiimiltä tuloksia että johdolta tavoitelinjaukset ja pääsääntöisesti hommat ovatkin edenneet aikuisten kesken puhumalla kokonaan ilman piiskaamista. Sen lisäksi, että projektipäällikkö katsoo, että asiat etenevät, on yksi tärkeä rooli Juhan mukaan myös tiimin suojaaminen projektiin kuulumattomilta muutoksilta eli työrauhan turvaaminen. Projektipäällikön tulee huolehtia tiimiläisten puolesta eri sidosryhmien ja organisaatioiden asettamat byrokraattiset mutkat, jotta tiimi itse saa keskittyä olennaiseen.

Järjestelmällisyys ja säännönmukaisuus auttavat pitämään langat käsissä. Juhan tapauksessa tämä tarkoittaa sitä, että valitun toimintamallin mukaiset tilannepalaverit pidetään, niihin kutsutaan vain relevantit henkilöt ja puheenvuoroja jaetaan liberaalisti kaikille, joilla on tietoa ja osaamista asiaan liittyen. Keskustellut asiat kirjataan muistioihin soveltuvin osin ja sopivalla tarkkuudella, jotta vanhojakin linjauksia osataan uuden tiedon valossa arvioida, ja suuntaa tarvittaessa tarkentaa.

 

Projektien monipuolisuus kiehtoo

Projektityössä Juhaa kiehtoo niiden monipuolisuus ja se, että jokainen projekti, asiakkuus ja asiakasorganisaatio on omanlaisensa. Vielä tähän päivään mennessä hänelle ei ole tullut kahta samanlaista projektia vastaan, vaan niissä on aina eroja, vaikka olisivatkin samalta toimialalta. Kiehtovaa on myös se, että projekteissa pääsee käyttämään omia kerättyjä oppeja ja oppimaan uutta. Näiden lisäksi Juha pitää siitä, kun projektin edetessä näkee muutoksen organisaation sisällä.

Merkityksellistä ja motivoivaa projektien vetämisessä on se, että pääsee ratkomaan ongelmia ja näkemään sen, kuinka arki helpottuu kyseisessä organisaatiossa tai jokin pullonkaula saadaan avattua. Lisäarvon tuottaminen sekä tilaavalle asiakkaalle että loppukäyttäjälle on joka kerta palkitsevaa.

Saadun asiakaspalautteen mukaan Juha hahmottaa etenkin teknisiä asioita erittäin hyvin ja osaa selkeästi ja jämäkästi viedä asioita eteenpäin. Vahvuuksia ovat myös projektinhallinnan työkalut ja raportoiminen.

Eräs asiakas ilmaisi asian näin:

“Juha erottaa oleellisen epäoleellisesta erilaisissa kokonaisuuksissa, mikä on joskus organisaation sisältä vaikeampaa nähdä. Vahvuuksia ovat myös suoraviivaisuus ja johdonmukaisuus.”

Tekemisen notkeus ja mopoilu

Notkialla Juha on työskennellyt syksystä 2022 lähtien ja viihtynyt omien sanojensa mukaan oikein hyvin. Hän pitää siitä, kun yrityksessä ei ole liikaa ylhäältä johtamista, kaikesta kommunikoidaan avoimesti ja tekeminen on notkeeta, eikä turhaa jäykkyyttä ole ollut havaittavissa. Kiitosta saa myös työporukka, joka on aktiivinen pitämään yhteyttä keskustelukanavissa, vaikka kaikki työskentelevätkin eri puolilla Suomea.

Vapaa-ajalla Juha tykkää reissata “mopolla” ympäri maakuntia. Huonommilla keleillä hän tykkää katsella elokuvia ja pelata pleikkarilla, ja paremmalla säällä kulkea luonnossa tai pulahtaa tankit selässä veteen. Viime aikoina aikaa ovat vieneet myös reserviläishommat, jotka ovat alkaneet kiinnostamaan muuttuvassa maailmassa.

Jos haluat ulkoisen projektipäällikön Notkialta tai sinulle heräsi aiheesta kysyttävää, buukkaa alta tapaaminen ja jutellaan sitoumuksetta ja katsotaan, pystymmekö auttamaan teitä. Voit tottakai myös soitella tai laittaa meille viestiä.  
Annika Hovila

Annika Hovila

HR-päällikkö

Blogista poimittua:

Hiihtolomaviikko etätyömökillä

Kiitos Notkia IT! Tämä ajatus tuli mieleen ensimmäisenä iltana Vuokattiin saapumisen jälkeen, kun tavarat oli purettu autosta ja lihakset, sekä mieli rentoutettu saunassa. Edessä mukava viikko etätyömökillä, tällä kertaa kokonaan lomaillen.

Esittelyssä tehopakkaus Tuija Soukkio

Tuija on todellinen ratkaisukeskeinen projektipäällikkö, joka yhdistää tehokkuuden, jämäkkyyden ja selkeän kommunikaation. Tuija on vakuuttunut siitä, että parhaat tulokset saavutetaan yhdessä tekemällä, ja hän pyrkii levittämään tätä yhteistyön henkeä myös muihin projekteissa mukana oleviin. 

Projektipäällikön päiväkirja: Tasapainoilua Teams-palavereiden pyörteissä

Projektipäällikön työpäivään sisältyy, projektin johtamisen sekä itsenäisen suunnittelu-, valmistelu- ja raportointityön lisäksi, lukuisia erityyppisiä palavereja. Päivät ovat kiireisiä ja useita tehtäviä voi olla hoidettavana samanaikaisesti, joten tehtävien priorisointi ja ajanhallinta ovat erittäin tärkeitä.

Ulkoiset projektipäälliköt: Myytit ja Totuudet

Usein ulkoisten projektipäälliköiden käyttämisestä yrityksen resursseina on erilaisia ennakkokäsityksiä, ehkä pelkojakin. Tässä artikkelissa tarkastelemme seitsemää yleistä väärinkäsitystä ja paljastamme, miten ulkoiset projektipäälliköt voivat tuoda lisäarvoa organisaatiollenne!