IT-projektipäällikkö Tero pitää Notkiaa nimensä veroisena

 

IT-projektipäällikkö Tero Tamminen ja Notkia löysivät toisensa syksyllä 2022 Notkian työpaikkailmoituksen kautta. Tero oli jo jonkin aikaa katsellut uusia paikkoja, kun kiinnostus projektitöiden pariin oli muutamien vuosien tauon jälkeen taas alkanut herätä. Notkia vaikutti Teron silmään pirteältä ja energiseltä yritykseltä jo heti nimestä lähtien. Hakuprosessiakin Tero kuvaa sanoilla “raikas” ja tietenkin “notkia”.

Ensimmäisen yhteydenoton jälkeen asiat etenivät nopeasti ja Tero oli mielissään siitä, että ensivaikutelma osoittautui myös todeksi. Notkia näyttäytyi joustavana ja nuorekkaana yrityksenä, joka ei ole millään tavalla jäykkä.

Alusta lähtien työsopimus ja ehdot olivat selkeät ja hänelle tuli tunne, että työntekijää arvostetaan. Luottamusta ja vastuuta sai juuri sopivasti.

Ensimmäinen projekti hyvinvointialueen tietoliikenteen parissa

 

Tero hyppäsi syksyllä mukaan jo käynnissä olevaan sote-it-projektiin, mutta hän pääsi hyvin kartalle hommista ja on saanut luotua hyvät suhteet kaikkiin sidosryhmiin – tästä onkin tullut positiivista palautetta asiakkaalta.

Projekti etenee aikataulussa, vaikka taklattavia haasteitakin on ollut. Haasteiksi Tero nimeää mm. tiettyjen prosessien puutteet/keskeneräisyydet, projektin organisaation ja struktuurin keveyden sekä sen, että määrittelyjä oli tehty varsin vähän ennen projektin aloitusta, mikä on luonnollisesti generoinut paljon selvitystyötä projektin johdolle.

Nykyään Teron työpäivät koostuvat paljolti suunnittelu- ja seurantapalavereista Teamsin välityksellä. Työpäiviin tuo vaihtelua se, että tehtävien kirjo on laaja. Päivästä riippuen työpöydälle päätyy kaikkea ruohonjuuritason selvittelytehtävistä aina laajojen kokonaisuuksien suunnitteluun, tietojen keräämiseen ja tiedon jäsentelyyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tero opiskeli aikanaan insinööriksi ja pohti jo tuolloin, että suunnittelutyö ja kehittäminen kiinnostaa – enemmän kuin itse tekniikka. Vähitellen hän huomasi, että kokonaisuuksien hallinta on kaikkein inspiroivinta. Terolla on luontainen halu viedä asioita eteenpäin ja omina vahvuuksinaan Tero näkeekin vahvuuden isojen kokonaisuuksien hallintaan sekä ratkaisukeskeisyyden. Projektipäällikön työssään hän saa tehdä tätä kaikkea ja vahvuudet tulevat hyödynnettyä.

Tero pitää Notkialla erityisesti siitä, että hän saa paljon vastuuta ja voi itse luovasti pohtia parhaat tavat toteuttaa ja suunnitella projekteja.

Vaikka olemme ympäri Suomea, on porukalla hyvä ryhmähenki ja yhteisöllisyys. Uudet työntekijät otetaan lämpimästi vastaan ja mukaan porukkaan, ja kollegoilta sekä esihenkilöltä saa tukea aina kun sitä tarvitsee.

Uran jatkoa ajatellen Terolla ei ole mielessä mitään erityistä roolia tai asemaa, vaan hän toivoo, että saisi jatkossakin tehdä uudenlaisia ja haastavia tehtäviä, joissa hän voi hyödyntää vahvuuksiaan ja kehittää itseään edelleen.

Mahtava bonus Notkialla on se, että saamme viikoittain käyttää työaikaa liikuntaan, joten päivän voi välillä katkaista liikunnan parissa. Tähän myös aktiivisesti kannustetaan, samoin kuin taukojumppien ja minibreikkien pitämiseen.

Notkialla painotetaan sitä, että työpäivät eivät veny liiaksi ja, että työaika ja vapaa-aika ovat tasapainossa. Teron tapa ehkäistä stressiä ja ladata akkuja on viettää paljon aikaa perheen sekä perheen harrastusten parissa ja pyrkiä liikkumaan mahdollisimman paljon.

Lue Teron lyhyempi esittely ja verkostoidu linkkarissa!

 

 

 

 

 

 

 

Tiina Rättö

Tiina Rättö

toimitusjohtaja

Blogista poimittua:

Esittelyssä tehopakkaus Tuija Soukkio

Tuija on todellinen ratkaisukeskeinen projektipäällikkö, joka yhdistää tehokkuuden, jämäkkyyden ja selkeän kommunikaation. Tuija on vakuuttunut siitä, että parhaat tulokset saavutetaan yhdessä tekemällä, ja hän pyrkii levittämään tätä yhteistyön henkeä myös muihin projekteissa mukana oleviin. 

Projektipäällikön päiväkirja: Tasapainoilua Teams-palavereiden pyörteissä

Projektipäällikön työpäivään sisältyy, projektin johtamisen sekä itsenäisen suunnittelu-, valmistelu- ja raportointityön lisäksi, lukuisia erityyppisiä palavereja. Päivät ovat kiireisiä ja useita tehtäviä voi olla hoidettavana samanaikaisesti, joten tehtävien priorisointi ja ajanhallinta ovat erittäin tärkeitä.

Ulkoiset projektipäälliköt: Myytit ja Totuudet

Usein ulkoisten projektipäälliköiden käyttämisestä yrityksen resursseina on erilaisia ennakkokäsityksiä, ehkä pelkojakin. Tässä artikkelissa tarkastelemme seitsemää yleistä väärinkäsitystä ja paljastamme, miten ulkoiset projektipäälliköt voivat tuoda lisäarvoa organisaatiollenne!

Esittelyssä Anne Talvitie – vahvuuksina organisointi- ja kommunikointitaidot

Projektipäällikkö Anne esittäytyy! Olen tehnyt jo useita vuosikymmeniä töitä projektinhallinnan parissa; liiketoiminta-alueet, projektien laajuudet ja tyypit ovat vuosien aikana toki paljon vaihdelleet, mutta pääasiassa projektini ovat olleet järjestelmien käyttöönottoprojekteja monitoimittajaympäristöissä.

Me ollaan niitä ammattilaisia.

Meidän Notkia IT

  • Projektipäälliköt
  • Tekniset asiantuntijat
  • Suunnittelu ja konsultointi