Viisi syytä projektin epäonnistumiselle

Onnistumisista puhutaan mielellään, mutta epäonnistumiset opettavat parhaiten. Jokainen kokenut projektipäällikkö on taatusti törmännyt projektiin, jossa on haasteita. Projektin johtaminen voi olla kuin montusta monttuun ajamista. Se ei välttämättä tarkoita, että projektipäälliköllä olisi ratti hukassa, vaan haasteita voi aiheuttaa moni muukin seikka. Kysyin projektipäälliköiltämme näkemyksiä, millaisia juurisyitä heidän mielestään löytyy pieleen menneen projektin taustoilta. Tällaisia vastauksia sain:

1. Projektiorganisaatio on sekava

Mitä useampi kokki, sitä huonompi soppa. Siitä oikeastaan on kyse tässä juurisyyssä. Tavallisesti projektissa organisoidutaan projektitiimiksi, jonka toimintaa seuraa ja ohjaa ohjausryhmä. Vaikka kuulostaa yksinkertaiselta, silti lopputulos voi olla sekava.

Isoissa projekteissa projektitiimiin ja myös ohjausryhmään osallistuu eri sidosryhmien edustajia, joiden roolitus ja päätösvalta ei ole aina selkeää. Kuka päättää projektin resursoinnista ja hankinnoista? Mitä tehdään, jos vastaan tulee toisiinsa nähden ristiriitaisia vaatimuksia? Mitä kauemmin projekti kestää, sitä enemmän organisoitumisessa voi olla haasteita esimerkiksi henkilövaihdosten vuoksi.

2. Tavoite ei ole selkeä tai määritellyiltä tuloksilta puuttuvat hyväksymiskriteerit

Niinkin voi käydä, että projekti käynnistetään ymmärtämättä täysin, miksi se halutaan tehdä. On myös mahdollista, että tavoite on heti alussa asetettu epärealistiseksi. Myös monitoimittajaprojekteissa eri osapuolten tavoitteet voivat erota toisistaan. Yhteistä näille eri näkökulmille on, että projektin tavoite ei ole selkeä.

Joissain tapauksissa projektin tavoitteet on kyllä määritelty, mutta riittävän tarkkoja hyväksymiskriteereitä ei ole päätetty tehtäväkohtaisesti (vrt. valmiin määritelmä scrum-viitekehyksessä). Asiakkaalla ja toimittajalla voi olla eri käsitys siitä, mitä kaikkea tavoite pitääkään sisällään, mikä voi viivästyttää projektia ja johtaa pahimmillaan uusiin sopimusneuvotteluihin.

Epäselvät tavoitteet johtavat helposti tilanteeseen, jossa projektin vaatimukset alkavat muuttua. Sen takia töiden priorisointi on hankalaa ja projektin työmääräarviot elävät liikaa. Sitten päädytään teknisiin haasteisiin ja lopulta todetaan, että yhteisen suunnan puuttuessa on tehty rutkasti turhaa työtä. Kun projektin tavoitteet eivät ole selkeitä, kesken projektin tai sen päätteeksi saatetaan todeta koko hanke tarpeettomaksi. Tai joskus projekti yksinkertaisesti päätetään ja käynnistetään uudelleen.

3. Henkilöresurssit ovat liian vähäiset

Henkilöresurssien vähyys on vuosikymmeniä projekteja riivannut tosiasia varsinkin matriisiorganisaatioissa. Kysytyimmät asiantuntijat halutaan jokaiseen projektiin samanaikaisesti, mikä johtaa väistämättä ongelmiin, joita ei kyetä priorisoimallakaan ratkaisemaan. Toimialojen digitalisaation edelleen lisääntyessä, projektitekijöistä ja asiantuntijoista koetaan jatkuvaa pulaa. Töitä on vaan enemmän kuin on tekijöitä.

Apuja resursoinnin haasteisiin voisi etsiä paremman projektisuunnittelun ja organisoitumisen avulla. Voisimmeko toimia entistä ketterämmin ja huolehtia, ettei ainakaan organisaation siilot tai sopimukset estä töiden tekemistä? Löytyykö uusia helposti käyttöönotettavia keinoja yhteistyöhön yli organisaatiorajojen? Varmasti voisi myös pohtia, tehdäänkö tällä hetkellä turhaa työtä ja käytetäänkö resursseja väärissä paikoissa.

Toisinaan yllättäenkin projektista katoavat resurssit on piinaava ongelma projektipäällikölle. Ja välillä asiantuntijat itsekään eivät tiedä, paljonko heillä on aikaa käytettäväksi projektissa.

4. Projektinhallintaa ei ehditä tehdä

Kun projektinhallintaa ei ehditä tehdä, projektipäällikön aika todennäköisimmin kuluu tulipaloja sammuttaessa. Ongelmat on taklattava yksi toisensa jälkeen, jotta projektilla olisi edes joku mahdollisuus edetä. Tehokas projektinhallintatapa tämä ei silti ole. Projektinhallinnan puuttuessa kukaan ei johda projektia eteenpäin. Tämän sijasta projektipäälliköllä tulisi olla aikaa tehdä suunnitelmallista ja ennakoivaa johtamista siten, että riskit olisivat hallinnassa eikä ongelmia pääsisi edes syntymään.

On myös mahdollista, että projektiin ei ole edes nimetty projektipäällikköä ja projektinhallinta puuttuu sen vuoksi. Tai projektipäällikkö on nimetty, ja projektinhallintaa yritetään tehdä oman toimen ohessa ilman sille varattua aikaa. Nämä asettavat projektin kuin projektin haastavaan tilanteeseen.

5. Johdon tuki puuttuu

Sellaistakin tapahtuu, että projekti käynnistetään ilman johdon tukea. Käytännössä se näkyy siten, ettei projektilla ole omistajaa tekemässä päätöksiä. Onko tärkeämpi pysyä aikataulussa vai laajennetaanko vaatimuksia ja hyväksytään, että aikataulu venyy? Kun aikataulu meinaa pettää, lisätäänkö resursseja ja kasvatetaan budjettia? Esimerkiksi nämä ovat valintatilanteita, joihin tarvitaan projektin omistajan kanta. Jos sellaista ei saada, projektin maaliin meno vaarantuu.

Samaan aikaan etenevillä projekteilla on tyypillisesti erilaisia prioriteetteja. Korkean prioriteetin omaavat projektit saavat yleensä johdon huomion ja tarvitsemansa resurssit, kun taas vähemmän tärkeiksi mielletyistä projekteista ei kukaan muu kuin toimeksiannon saanut projektipäällikkö tunnu olevan kiinnostunut. Silti nämä jälkimmäisetkin projektit pitäisi viedä maaliin ja niiden hallinta voi usein olla myös haastavampaa ym. seikoista johtuen.

 

Mitä mieltä sinä olet? Millaisista syistä projektit sinun mielestäsi epäonnistuvat?

Kokenut it-projektipäällikkö osaa tunnistaa yllä mainitut sudenkuopat ja ohjata projekti niiden yli tarvittaessa. Ota siis rohkeasti yhteyttä, jos mietit projektijohtamisen ja projektinhallinan tekemistä organisaatiossasi. Autamme teitä onnistumaan projekteissa!

Jos vielä mietit, onko ulkoisesta projektipäälliköstä hyötyä, tutustu ostamisen hyödyistä kertovaan blogitekstiin  tai tutustu it-projektinhallintapalveluihimme.

Tiina Rättö

Tiina Rättö

toimitusjohtaja

Blogista poimittua:

Hienot luvut pöytään: 95 % Notkia IT:n työntekijöistä sanoo yrityksen olevan kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka!

Päätimme mittauttaa työhyvinvoinnin ja yrityskulttuurimme tilan Great Place to Work -tutkimuksella. Tulosten mukaan jopa 95% työntekijöistämme on sitä mieltä, että olemme kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka ja lisäksi 100 % kokee, että meillä on vahva yhteishenki ja yhteisöllisyys. Lue, mitkä muut asiat meillä koettiin hyviksi ja mihin asioihin pitää panostaa vielä lisää!

Meidän Notkia IT

  • Projektipäälliköt
  • Tekniset asiantuntijat
  • Suunnittelu ja konsultointi
[Sassy_Social_Share type="floating" top="200"]