Jyrki Mäntynen

Pääsen Notkialla hyödyntämään kyvykkyyksiäni laaja-alaisesti eri kehitys- ja muutoshankkeissa. Työkalupakistani löytyvät muutosjohtamisen, projektijohtamisen, palvelumuotoilun, palveluiden johtamisen parhaiden käytäntöjen työkaluja ja onnistuneita toteutuksia.

Se, mitä kehitys- ja muutoshankkeissa käytännössä tehdään ja tuotetaan, on ensisijaisesti arvon tuottamista. Onnistuneen projektin välitavoitteita ja lopputulosta tulisi mitata sen saavuttaman hyödyn ja arvon perusteella. Tämän saavuttaminen edellyttää, että kehitys- ja muutoshankkeisiin osallistuvat eri sidosryhmät ymmärtävät miksi, mitä, miten/kuinka, ketkä ja kenelle muutosta tehdään.

Kehitys- ja muutoshankkeissa olen usein kokenut, että organisaation muutostilanteet kuormittavat erityisesti ihmisten psykologista pääomaa. Usein projektit joko onnistuvat tai epäonnistuvat sen varassa, miten työyhteisö ja sen yksilöt hallitsevat omia vahvuuksiaan tai heikkouksiaan. Mielestäni keskeisintä kaikissa muutoksissa on, että muutoksen toteuttavat aina ihmiset, eikä muutoksia tapahdu ilman heidän panostaan. Kaikki teknologia, työkalut ja IT ovat vain muutoksen mahdollistajia.

Työurani aikana olen vakuuttunut onnistuneen vuorovaikutuksen merkityksestä. Projekti- ja muutosjohtamisessa se on keskeisin avain onnistumiseen. Matka on tärkeämpi kuin päämäärä.

Työn ja vapaa-ajan tasapaino on minulle tärkeää. Vapaa-ajalla harrastan luonnossa liikkumista eri välineillä. Eri liikuntamuodoilla huolehdin fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnistani.

 

Tutustu Jyrkiin paremmin täältä:

Paluumuuttaja: Paluu tuttuun työpaikkaan

Jyrki Mäntynen

Jyrki Mäntynen

vanhempi projektipäällikkö

Meidän Notkia IT

  • Projektipäälliköt
  • Tekniset asiantuntijat
  • Suunnittelu ja konsultointi