Voiko keinoäly korvata projektipäällikön?

Robotiikka ja keinoäly (AI) eivät ole uusia keksintöjä

Yksi ensimmäisistä käyttökelpoisista toteutuksista, joka vaikutti paljon toisen maailmansodan voittoon, oli matemaatikko Alan Turingin rakentama sähkömekaanisen bombe-koodinpurkajakone. Koneella saatiin murrettua saksalaisten käyttämän Enigma-salauslaitteen salausavain.

Robotiikka ja erityisesti keinoäly ovat kehittyneet paljon Turingin aikakaudelta alan tietoisuuden ja erityisesti prosessorien laskentatehon kasvamisen ansiosta. Keinoälysovelluksia on jo käytössä, ja niitä kehitetään jatkuvasti lisää.

Tässä postauksessa keskitytään kysymykseen, voiko AI korvata projektipäällikön?

Keinoäly johtamassa ihmisiä

Kuvitellaanpa, miten AI menestyisi projektipäällikön tehtävissä. Projektipäällikön tehtävistä suurin osa koostuu ihmisten ja tehtävien ohjaamisesta sekä dokumenttien, raporttien ja muiden projektia ohjaavien listojen laatimisesta ja ylläpitämisestä.

Ihmisten ohjaaminen tapahtuu suurimmaksi osaksi keskustelemalla ja pitämällä palavereja. Tekoäly ei kykene täysipainoisesti aistimaan tunteita ja kasvojen ilmeitä tai luomaan näiden perusteella mielikuvaa ihmisten tunteista. Näissä tilanteissa vaaditaan tunneälyä, kommunikointia ja kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa eri tilanteissa. Lisäksi, kun yhdistellään eri asiayhteyksiä, pystyy ihmisen aivot tekemään samanaikaisesti johtopäätöksiä, joihin tekoäly ei vielä pysty. Koneiden päättelykyky perustuu faktoihin, kun taas ihmiset pystyvät yhdistelemään tietoja, tunteita ja mielipiteitä.

Ihmisten johtamisessa AI voisi olla pulassa ja lopputulos ei välttämättä olisi toivottu eikä oikea.

Milloin AI voi olla projektipäälliköiden tukena?

Silloin, kun projektissa tulee tehdä päätöksiä, jotka perustuvat saatavilla olevaan sähköiseen tietoon, aletaan olemaan AI:n kannalta asian ytimessä. AI ei käytä päätöksiinsä tunneälyä, eikä sitä voi lobata niin kuin ihmisten mielipiteisiin voidaan vaikuttaa. AI teknologian odotetaan saavan enemmän jalansijaa projektipäällikköpoolin eli PMO:n tehtäväkentässä sekä muissa teknologiateollisuuden asiantuntijatehtävissä. AI kykenee tekemään useita eri vaihtoehtoisia skenaarioita siitä, mikä olisi oikea ratkaisu esillä oleviin ongelmiin.  Tämä kaikki tapahtuisi huomattavasti nopeammin, tehokkaammin ja monipuolisemmin kuin ihmisvoimin tehty arviointi.

Tulevaisuudessa saattaa tulla eteen tilanne, jossa osaa projektipäällikön ja projektin asiantuntijoiden tehtäviä hoitaisi toisistaan erilliset tekoälyt ns. tekoälybotit. Tekoälyt muodostaisivat lopputulostensa perusteella yhteisen parhaan mahdollisen etenemismallin. Itse henkilökohtaisesti kuitenkin suosittelen, että etenemismallin hyväksynnän ja luvan edetä antavat edelleen ihmiset.

Esimerkkejä keinoälyn hyödyntämisestä projektitoimistolle

Kuten edellisessä kappaleessa todettiin, on AI:stä hyötyjä projektinhallinnassa, kun sitä hyödynnetään oikeassa paikassa. Analytiikka on alue, jossa tietokone voittaa ihmisen nopeudessa ja määrässä. Projekteja on tehty useita kymmeniä vuosia, joista on kertynyt runsaasti analysointia hyödyttävää dataa. Tämä edellyttää toki sitä, että data on saatavilla.

Tiedon analysointia ja jalostusta voidaan hyödyntää riskienhallinnassa, jolloin AI:llä voidaan ottaa huomioon kokemusperäinen kertynyt tieto, ennustaa todennäköisyyslaskentaa hyväksikäyttäen. Esimerkiksi rakennusprojekteissa voidaan ottaa aikataulu- ja kustannussuunnitteluissa huomioon taloudellisia suhdanteita (materiaalit) ja sääennusteita. Riskikartoituksessa voidaan vastaavasti huomioida riskien todennäköisyyksiä.

Näillä tiedoilla pyritään saamaan lopputulos mahdollisimman lähelle tavoitteita.

Projektinhallinta ja tulevaisuus

Tulevaisuudessa on arvioitu, että projektipäällikön töistä voitaisiin korvata jopa 80 % AI:n avulla. Gartner ennustaa, että tämä voisi olla totta vuonna 2030. Älykkäät koneet, AI ja IoT yhdessä näyttelisivät isoa roolia projektinhallinnassa. Teknologiat yhdessä keräävät tietoa, analysoivat ja simuloivat sitä ja tuottaisivat raportteja, jotka olisivat projektin sidosryhmien saatavilla.

Tekoälyn avulla projektit nopeutuisivat, koska niillä ei olisi kalenteripaineita ja kustannukset todennäköisesti olisivat pienemmät. Vaatimuksena hyvälle lopputulokselle olisi se, että tarvittavat tiedot ja data olisivat oikeanlaista ja saatavilla oikeaan aikaan.

Suosittelen, että nyt jo yritysten projektipäällikköyksiköissä aloitettaisiin selvittämään, miten tulevaisuuden teknologiat soveltuvat yrityksen toimialaan.

Mitä mieltä sinä olet tekoälyn hyödyistä projektinhallinnassa?

Tykkäsitkö kirjoituksesta? Ehkä sinua kiinnostaa myös lukea, miten robotiikkaa hyödynnetään terveydenhoitoalalla

Mika Anttila

Mika Anttila

vanhempi projektipäällikkö

Blogista poimittua:

Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2020

Koronakevät oli meillekin epävarmaa ja haastavaa aikaa, mutta Notkian vuosi 2020 oli lopulta melkoisen onnistunut. Lue, millainen vuosi kokonaisuudessaan oli toimitusjohtajan silmin.

Vuosi 2021 lupaa runsaasti uusia it-projekteja

Vuosi 2020 yllätti meidät totaalisesti koronapandemialla. Tämä aika ja vuoden vaihteen lähestyminen ovat hyviä syitä käyttää hetki aikaa ensi vuoden pohtimiseen. Mitä voimme odottaa it-projekteilta vuonna 2021?

Me ollaan niitä
ammattilaisia.

Meidän Notkia IT

  • Projektipäälliköt
  • Tekniset asiantuntijat
  • Suunnittelu ja konsultointi