Mika Anttila tutki ohjelmistorobotiikan hyödyntämistä terveydenhoitoalalla

Jos laitetaan robotit töihin hoitamaan tylsiä hommia, niin voivatko ihmiset paremmin?

Ainakin työn mielekkyys kasvoi, toteaa Notkia IT:n projektipäällikkö Mika Anttila opinnäytetyössään. Hän tutki terveydenhuoltoalaa ja siellä esiintyvien usein toistuvien rutiinitehtävien automatisointia. Sen lisäksi, että työ tuntui mukavammalta, työvoimakustannukset laskivat viidesosaan ja laatu parani inhimillisten virheiden pois jäämisen vuoksi. Aika hyviä tuloksia!

 

Automaatio muuttaa ajattelu- ja toimintamalleja

Vaikka julkisen puolen terveydenhuollossa automaatiototeutuksia ei ole vielä kovinkaan paljoa, niiden voidaan olettaa vain yleistyvän. Automaatio on tullut jäädäkseen. Sitran selvityksen mukaan teknologian sulautuminen kaikkeen on yksi 2020-luvun megatrendeistä. Kun teknologia kehittyy, yhä useammat asiat voidaan automatisoida. Teknologia tulee vaikuttamaan kaikkeen: toimintatapoihin, yhteiskunnan rakenteisiin ja ihmisten arkipäivään. Mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii kuitenkin entistä enemmän ajatusmallien ja toimintamallien muuttamista.

Mika Anttila kertoo, että tässä opinnäytetyössä tutkittu muutos otettiin hyvin vastaan kaikissa työntekoportaissa. Muutosjohtamisessa selvästi onnistuttiin. Muutoksessa työntekijät yleensä ajattelevat ensin omaa etuaan. Miten tämä vaikuttaa juuri minuun tulevaisuudessa? Tässä tapauksessa henkilöstölle kerrottiin selkeästi ja uskottavasti, miten automaatio vaikuttaa työtehtäviin. Pelkoon ei ollut aihetta ja hoitajien luottamus teknologiaan oli korkealla.

 

Rutiinitehtävien automatisoinnista eniten hyötyjä

Hoitajien hyvät käytännön kokemukset vahvistivat positiivista tunnetta muutosta kohtaan. Kun automaatio selvästi helpotti työskentelyä, myös työn mielekkyys kasvoi. Hoitajien ei tarvinnut työpäivän aikana toistaa samoja rutiinitehtäviä, vaan työnkuva voitiin rakentaa vaihtelevammaksi. Tällöin työntekijä viihtyy paremmin työpaikalla ja todennäköisesti myös tekee intohimoisemmin töitään, opinnäytetyössä pohditaan.

Manuaalisesti ilman automaatiota tehtävässä rutiinityössä virheen tekemisen mahdollisuus kasvaa. Kun rutiinitehtävät vähenevät, työn tekemisen laatu kasvaa. Virheen korjaaminen aiheuttaa aina lisätyötä ja kasvattaa kustannuksia. Tämän johdosta automaatio tuo myös kustannussäästöjä.

Oletettavaa on, että tulevaisuudessa terveydenhuoltoalalla nähdään vielä monia muutosprojekteja, missä ohjelmistorobotiikan avulla lisätään automaatiota ja vähennetään manuaalista työtä. Odotettavissa lienee myös muita digitalisaation tuomia kehitysaaltoja, kuten lisääntyvää IoT:n hyödyntämistä.

Jos haluat ohjelmistorobotiikan hyödyntämisestä terveydenhuoltoalalla tarkempaa tietoa, helmikuussa 2020 julkaistu opinnäytetyö on kokonaisuudessaan luettavissa täällä.

Mikaan voit tarkemmin tutustua täältä.

Saatat olla kiinnostunut myös tästä tekstistä, missä pohdimme robotiikan hyötyjä ja haittoja projektipäällikön työn kannalta.

Johanna Kivimäki

Johanna Kivimäki

myynti ja markkinointi

Blogista poimittua:

Kymmenen syytä, miksi haluan olla projektipäällikkö

Mikä projektipäällikön työssä viehättää? Aloitin kesäkuun alussa Syväjohtamisen valmennuksen kehittyäkseni paremmaksi projektipäälliköksi. Valmennuksen myötä aloin pohtimaan, miten ja miksi olen päätynyt projektipäällikön tehtäviin.

Notkialla kannustetaan sertifioitumaan projektipäälliköksi

Mika Mantere kertoo, että projektipäälliköksi sertifioutuminen oli työlästä, mutta se kannatti. Projektipäällikölle sertifikaatti tarjoaa hyödyllistä tietoa ja työkaluja projektien läpiviemiseen sekä tarvittaessa projektitoiminnan laajempaan kehittämiseen.

Me ollaan niitä
ammattilaisia.

Meidän Notkia IT

  • Projektipäälliköt
  • Tekniset asiantuntijat
  • Suunnittelu ja konsultointi